Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumu plānošana un organizēšana
Nosaukums angļu valodā Planning and organizing apartment building renovation activities
Autors Ziedonis Vilde
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Iveta Puķīte
Recenzents Raja Kočanova
Anotācija Bakalaura darba tēmas nosaukums ir „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumu plānošana un organizēšana”. Darbā tiek pētītas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas un atjaunošanas pasākumu iespējas, problēmas un risinājumi. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumu īstenošanas motivāciju, izpētīt atjaunošanas pasākumu kopumu, iepazīties ar nepieciešamajām aktivitātēm, lai varētu sniegt priekšlikumus dzīvokļu īpašniekiem investīciju projektu realizācijai un panākt ēku energoefektivitāti. Darba analītiskajā daļā veikta normatīvo aktu analīze, pētīti kādi ir nozares ietekmējošie faktori daudzdzīvokļu māju atjaunošanā. Ar SVID analīzi tiek novērtētas nozares stiprās un vājās puses, iespējas un draudi, izanalizēti vairāki iespējamie projektu finansēšanas avoti. Projekta aprēķinu daļā tiks pētīts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas process. Tehnoloģiskajā daļā attēlots ēkas atjaunošanas pasākumu kopums, sniegti rezultatīvie rādījumi. Darba un vides aizsardzības daļā izanalizētas darba aizsardzības prasības būvniecības nozarē un pievērsta uzmanība videi draudzīgai būvniecībai. Grafiskajā daļā ir veikts apkopojums darbā ietvertajiem attēliem un tabulām. Bakalaura darbs ir izstrādāts uz 68 lapām, tajā iekļautas 10 tabulas un 11 attēli.
Atslēgas vārdi Bakalaura darba tēmas nosaukums ir „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumu plānošana un organizēšana”. Darbā tiek pētītas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas un atjaunošanas pasākumu iespējas, problēmas un risinājumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā The theme of this Bachelor thesis is "Planning and Organizing Apartment Building Renovation Activities”. The thesis explores the possibilities, problems and solutions for improving and restoration of the energy efficiency of multi - apartment residential buildings.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2019 16:19:36