Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Neregulējamu vienlīmeņa ceļa mezglu satiksmes drošības analīze Liepājā” (“Cukura ielas posma pārbūve Liepājā”)
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Traffic Safety on Uncontrolled At-grade Intersections in Liepaja” (“Reconstruction of Cukura Street Section in Liepāja”)
Autors Igors Malijs
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents Māris Jakovickis, projektu vad., SIA "CTB"
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Neregulējamu vienlīmeņa ceļa mezglu satiksmes drošības analīze Liepājā” un inženiera darba tēma “Cukura ielas posma pārbūve”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Liepājas pilsētas ielu infrastruktūru, īpašu uzmanību pievēršot neregulējamiem krustojumiem. Piedāvāt priekšlikumus kādā veidā to varētu uzlabot un pilveidot. Bakalaura darba uzdevumi: 1. veikt izpēti par notikušajiem CSNg neregulējamajos krustojumos; 2. izvēlēties četrus četrzaru krustojumus un četrus trijzaru pieslēgumus, kuros ir noticis visvairāk CSNg; 3. izskatīt pieejamo teorētisko un zinātnisko literatūru par ceļu satiksmes drošības analīzi; 4. veikt satiksmes drošības analīzi izvēlētajiem krustojumiem un pieslēgumiem; 5. izdarīt secinājumus un piedāvāt risinājumus satiksmes drošības uzlabošanai. Inženierprojekta daļas ietvaros tiek izvērtēts esošais autoceļa stāvoklis, veikti pamatceļa segas konstrukciju aprēķini un to salīdzinājums, kā arī aprakstīti tehniskie risinājumi, specifikācijas un sastādīti darbu daudzumi ielas pārbūvei. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) izstrādāts latviešu valodā. Darba kopapjoms 173 lapaspuses, 107 tabulas, 37 attēli, 15 rasējumi. Izstrādājot darbu izmantoti 27 informācijas avoti. Inženierprojekta daļa izstrādāta uz SIA „VCI” izsniegtā topogrāfiskā plāna un izsniegtajiem ģeotehniskiem un satiksmes intensitātes datiem.
Atslēgas vārdi Liepāja, satiksmes drošība, konfliktpunktu metode, Cukura iela, vienlīmeņa ceļa mezgli
Atslēgas vārdi angļu valodā Liepāja, traffic safety, conlict points, Cukura street, At-grade Intersections
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2019 16:37:56