Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Augstākās izglītības iestāžu civilās aizsardzības studiju kursa satura rekomendāciju izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of Recommendations for the Content of Higher Education Institutions Civil Protection Study Course
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Normunds Jēkabsons
Recenzents Juris Ļabis, Mg.sc.ing., Mg.iur.
Anotācija Diplomprojekta autors: Oļģerts Smalkais. Diplomprojekta temats: „Augstākās izglītības iestāžu civilās aizsardzības studiju kursa satura rekomendāciju izstrāde”. Diplomprojekta vadītājs: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas priekšnieks, bakalaura grāds Normunds Jēkabsons. Diplomprojekta pētījuma priekšmets: Augstākās izglītības iestāžu civilās aizsardzības kursa saturs, civilās aizsardzības sistēma Latvijā. Diplomprojekta mērķis: Civilās aizsardzības studiju kursa programmas rekomendāciju izstrāde augstākās izglītības iestādēm. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tiek veikta civilās aizsardzības apmācības aktualitātes un kursa satura analīze. Civilās aizsardzības vēstures un darbības apskats pasaulē un Eiropā, kā arī ar civilo aizsardzību saistītās normatīvās aktu bāzes analīze. Teorētiskajā daļā tiek veikta anketēšana par civilās aizsardzības kursa saturu augstākās izglītības iestādēs. Tāpat šajā daļā tiek sniegti skaidrojumi un rekomendācijas par obligāto civilās aizsardzības kursa saturu atbilstoši normatīvo aktu regulējumam Latvijā. Praktiskajā daļā izmantojot Eiropas Patentu organizācijas (EPO) un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja piedāvāto izstrādāto modeli intelektuālā īpašuma pasniegšanai augstskolās tika izstrādāta rekomendāciju prezentācija ar skaidrojumiem, piemēriem, informatīviem avotiem minimālā civilās aizsardzības satura kursa apguvei augstākās izglītības iestādēs. Kopējais diplomprojekta apjoms: 108.lpp, 33 attēli, 9 tabulas un 4.pielikumi, tai skaitā augstākās izglītības iestāžu civilās aizsardzības studiju kursa satura rekomendācijas - 144 slaidi ar komentāriem Microsoft Powerpoint (.ppt) formātā. Diplomprojekta izstrādē izmantotie materiāli: izmantoti 76 informācijas avoti, tai skaitā normatīvie akti, literatūras avoti, tīmekļa vietnes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, citu dienestu un iestāžu sabiedrībai sagatavotie informatīvie materiāli.
Atslēgas vārdi Rekomendācijas civilās aizsardzības kursam
Atslēgas vārdi angļu valodā Recomendations for civil protection course
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2019 17:50:34