Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Sentinel-1 un Sentinel-2 attēlu izmantošana potenciāli applūstošo teritoriju noteikšanā"
Nosaukums angļu valodā "Use of Sentinel-1 and Sentinel-2 images identification of potentially flooding areas"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Māris Kaļinka
Recenzents Aldis Rausis
Anotācija Maģistra darba ar inženierprojektu “Sentinel-1 un Sentinel-2 attēlu izmantošana potenciāli applūstošo teritoriju noteikšanā” mērķis ir applūkot un izpētīt potenciāli applūstošās teritorijas upēm, izmantojot dažādus tālizpētes materiālus. Mainoties klimatam, plūdu apdraudēto teritoriju noteikšana ir kļuvusi par svarīgu aspektu pētniecībā, jo mūsdienās plūdi ir visbiežāk notiekošā stihiskā parādība. Lai novērstu draudus, ko plūdi var radīt, ir svarīgi apzināt plūdu apdraudētās teritorijas un riskus, ko tie var radīt. Maģistra darba pirmajās sešās nodaļās apkopota informācija par Latvijas esošo upju hidroloģiskajiem parametriem, plūdu izraisošajiem faktoriem, tālizpētes metodēm, SAR un Optiskā satelīta kā arī LiDAR darbības pamatprincipiem. Septīto nodaļu veido inženierprojekts, kurā tiek praktiski apskatītas plūdu noteikšanas iespējas ar dažādām tālizpētes metodēm, kā arī applūstošo teritoriju modelēšana 2D un 3D vidē. Rezultāti liecina, ka pastāv daudz un dažādas metodes, kuras iespējams pielietot applūstošo teritoriju noteikšanā. Starp pielietotajām metodēm pastāv dažāda veida izšķirtspējas, kas ir būtisks faktors, lai labāk noteiktu applūstošās teritorijas ap upi.
Atslēgas vārdi Sentinel-1, Sentinel-2, upe, plūdi
Atslēgas vārdi angļu valodā Sentinel-1, Sentinel-2, river, flood
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2019 00:13:16