Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Darba spēka atbilstības problēmas mūsdienu prasībām Latvijas darba tirgū
Nosaukums angļu valodā Problems of Labour Force Compliance with Modern Requirements in Latvia’s Labour Market
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Maija Šenfelde
Recenzents Prof.p.i. I.Voronova
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Darba spēka atbilstības problēmas mūsdienu prasībām Latvijas darba tirgū”, darba autore – Sintija Briede, zinātniskais vadītāja - prof., Dr.oec. Maija Šenfelde. Darba spēka trūkums ir aktuāla problēma Latvijā, Latvijas ekonomikas straujā izaugsme ir apdraudēta, jo arvien vairāk uzņēmumu, īpaši Rīgas apkārtnē, nespēj aizpildīt vakantās amata pozīcijas Pētījuma mērķis ir piedāvāt jaunu pieeju pieejamā darba spēka integrēšanai darba tirgū. Pirmajā daļā teorētiski pētīti darba tirgus teorētiskie aspekti, sniegts to raksturojums, zinātniskais pamatojums. Teorētiski pētīts un raksturots bezdarbs un nodarbinātība teorētiskais pamtojums, sniegts darba tirgus izaicinājumu raksturojums. Otrajā daļā veikta bezdarba un nodarbinātības analīze Latvijā. Analizētas nodarbinātības problēmas Olaines novadā. Trešajā daļā izstrādāta jauna pieeja bezdarbnieku ātrākai iesaistīšanai darba tirgū, veikts jaunās pieejas ekonomiskais novērtējums. Pētījuma noslēgumā ir izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi par darba tirgū pieejamā resursa kvalifikācijas celšanas iespējām un sekmīgāku bezdarbnieku iesaisti darba tirgū. Izvērtējot Latvijas nodarbinātības un bezdarba raksturojošos rādītājus, autore nonāca pie secinājuma, ka realitātē Latvijā ir pieejams ievērojams skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju, ir tikai jāizstrādā atbilstoša pieeja kā veicināt efektīvāku bezdarbnieku pārkvalificēšanu, lai veicinātu pieejamā darba spēka atbilstību mūsdienu darba tirgus prasībām un integrētu darba tirgū. Bezdarbnieku teorētiskā un praktiskā apmācība pie darba devēja darba vidē, liecina par to, ka, pastāv iespēja iesaistīt darba tirgū pieejamo darba spēku, pilnveidojot tā kvalifikāciju. Darba izstrādes procesā tika izmantoti 67 informācijas avoti. Maģistra darba apjoms ir 109 lappuses. Darbā ietvertas 11 tabulas un 20 attēli. Darbam pievienots 1 pielikumus. Atslēgas vārdi: darba tirgus, bezdarbnieki, nodarbinātība, bezdarbs, apmācības.
Atslēgas vārdi darba tirgus, bezdarbnieki, nodarbinātība, bezdarbs, apmācības
Atslēgas vārdi angļu valodā labor market, unemployed persons, employment, unemployment, training
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2019 15:46:51