Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas darbības analīze intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Activities in the Area of Intellectual Property Protection”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Andrejs Valbahs
Recenzents A.Čevers, RTU MNK (prakt.) docents, Mg.iur.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir - Muitas darbības analīze intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā. Viltotas vai kontrafakta preces ir preces, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības. Tehnoloģiju laikmetā internets ir kļuvis par pieejamu līdzekli viltotu preču tirdzniecībai, kas vēlāk iet caur visiem Eiropas Savienības un arī Latvijas muitas punktiem. Saskaņā ar rādītājiem Ķīnā dominē intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi, kas vēlāk ietekmē ES valstu ekonomiku un cilvēku veselību. Muitas iestāžu uzdevumi tiesību aizsardzības jomā ir noteikti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu EK Nr. 1383/2003. Darba mērķis ir iepazīties ar teoriju, izvērtēt metodes, kas palīdz muitas iestādēm maksimāli izvairīties no intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, izpētīt statistiku, izdarīt secinājumus, kā arī sniegt priekšlikumus muitas iestāžu darba kvalitātes un prasmju uzlabošanai cīņā pret intelektuāla īpašuma tiesību pārkapumiem. Pētījuma objekts ir intelektuāla īpašuma tiesības. Pētījuma priekšmets ir intelektuāla īpašuma aizsardzība muitās iestādēs. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā un apjoms ir 64 lpp., tajā ir iekļauts 13 attēli, 3 tabulas un pievienots 1 pielikums. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietvertas 48 vienības.
Atslēgas vārdi Intelektuālais īpašums, Intelektuāla īpašuma tiesības, muitas kontroles pasākumi, kontrafakts, Valsts ieņēmumu dienests
Atslēgas vārdi angļu valodā Intellectual Property, Intellectual Property rights, customs control measures, counterfeit goods, State Revenue Service
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2019 04:33:06