Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbības attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Development Project of Accounting Service Company’s"
Autors Santa Strautmane
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nadežda Semjonova
Recenzents Karina Marinska, SM Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļas vecākā referente, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba autors: Santa Strautmane Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbības attīstības projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 78 lpp, tajā iekļauti 12 attēli, 24 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 avoti latviešu un 3 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Sākot ar 2020. gadu tiks paplašināta uzņēmuma darbība, ieviešot divus jaunus papildpakalpojumus – Finanšu rādītāju analīze un Lietvedība. Šo papildpakalpojumu ieviešanas rezultātā plānots, ka neto apgrozījums palielināsies par 19 707,00 EUR un peļņa pirms nodokļiem palielināsies par 2 685,00 EUR, kā arī uzlabosies rentabilitātes rādītāji. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Strautmane, S., Semjonova, N. (2019) Grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbības attīstības projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 78 lpp.
Atslēgas vārdi Grāmatvedības pakalpojumi, ekonomika, finanšu rādītāji, attīstības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Accounting services, economics, financial indicators, development project
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 11:19:50