Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Multimodāli transporta mezgli arhitektūrā un pilsētvidē: Torņakalna satiksmes centrs
Nosaukums angļu valodā Multimodal Transportation Hubs in Architecture and Urban Environment: Torņakalns Traffic Node, Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Edgars Bondars
Recenzents Arh. D.Zemešs
Anotācija Lauras Karabulutas maģistra darbā “Multimodāli transporta mezgli arhitektūrā un pilsētvidē” tiek aplūkota infrastruktūras, transportu sistēmu un gājēju nozīme pilsētvides, apkaimes un pilsētas attīstības procesos, balstoties uz ilgtspējīgas attīstības principiem, pilsētvides unikalitāti un specifiku, arhitektoniski telpiskajām un emocionālajām iezīmēm. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tajās pētīti Multimodālu transporta mezglu principi, to izveides stratēģijas un loma pilsētvidē, kā arī izmantošanas potenciāls Latvijā. Pētījuma mērķis ir izvērtēt, kā jauns liela mēroga objekts spētu kalpot par sasaisti pilsētas attīstībai, stimulējot integrāciju un savstarpējo savienojamību starp transportu tīkliem un teritorijām, kā arī palielinot ekonomisko veselību un izveidojot jaunu identitāti. Mērķa sasniegšanai tika apkopota un analizēta informācija par Multimodālu transporta mezglu attīstību, kā arī esošu piemēru analīze un salīdzinājums ietekmē uz pilsētvidi un cilvēku labsajūtu. Multimodālai transporta plānošanai jābūt integrētai ar iestādēm, savienojumiem, stacijām, lietotāju informāciju un biļešu maksājumu sistēmām. Tas ir nepieciešams, lai ņemtu vērā būtiskas ietekmes, tostarp ilgtermiņa, netiešās un ārpus tirgus ietekmes, piemēram, taisnīguma un zemes izmantošanas izmaiņas. Balstoties uz pētījumā gūtajām atziņām, izstrādāts projekts jaunam satiksmes centram Torņakalnā. Projekta priekšlikums paredz izveidot multifunkcionālu centru integrētu transporta mezglā, izmantojot apkaimes potenciālu kļūt par Daugavas kreisā krasta centrālo teritoriju, attīstot to kā vienotu veselumu, akcentējot pilsētvides ainavas un kultūrvēsturiskās vērtības. Maģistra darbs sastāv no 115 lappusēm, 48 attēliem, 2 pielikumiem un 96 izmantotajiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Multimodāls, ilgtspējīga attīstība, uz transfēru orientēta attīstība (TOD), pilsētvide, ilgtspējīga mobilitāte.
Atslēgas vārdi angļu valodā Multimodal, sustainable development, transit-oriented development (TOD), environment, sustainable mobility.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 08.12.2019 20:11:07