Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Vadības procesu pilnveide mazumtirdzniecības uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Management Processes at a Retail Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Uldis Kamols, docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba autors: Vita Zemele Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Vadības procesu pilnveide mazumtirdzniecības uzņēmumā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 54 lpp., tajā iekļauti 3 attēli un 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un 16 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izvēlētā bakalaura darba tēma “Vadības procesu pilnveide mazumtirdzniecības uzņēmumā” ir aktuāla mūsdienās, kad tirdzniecības uzņēmumiem jābūt gataviem nepārtraukti attīstīties un pilveidoties, lai pielāgotos tirgū esošajai situācijai, kas nodrošinātu esošo pircēju prasību apmierināšanu un piesaistītu jaunus pircējus. Teorētiskās daļas ietvaros tiek veikta teorētisko nostādņu izpēte un noteikti galvenie problēmjautājumi veikala vadības procesos no veikala vadītāja viedokļa. Pētījuma daļas ietvaros tiek veikts praktisks pētījums par vadības procesu pilnveides iespējām mazumtirdzniecības uzņēmumā. Bakalaura darba realizētajā pētījumā secināts, ka visi vadības procesi (plānošana, organizēšana, kontrole un motivēšana) ir svarīgi un ikdienā viens otru papildina, kā arī liela loma šo procesu vadīšanā ir vadītāja kompetencei un vadīšanas stilam, jo vadītājam ir liela loma uzņēmuma kultūras attīstībā, nostiprināšanā un arī pārveidošanā, bet tā kā veikala vadītājs pilda uzņēmuma izvirzītos mērķus un rīkojumus, tad pilnīgi visu veikala vadītājs nav spējīgs izmainīt, piemēram, pārdevēju atalgojumus, kas ļoti ietekmē pārdevēju motivāciju. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Zemele, V. (2019). Vadības procesu pilnveide mazumtirdzniecības uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 54 lpp.
Atslēgas vārdi Vadība, vadības procesi
Atslēgas vārdi angļu valodā Management, management processes
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2019 11:46:29