Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums “Joomla” satura pārvaldības sistēmas izpēte un tās komponenšu izmantošanas analīze uzņēmuma intraneta vietnes izstrādē
Nosaukums angļu valodā Joomla System Research and Analysis of its Components Applicability for the Development of Company Intranet Network
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Antons Patļins
Recenzents Mg. sc. ing. Olga Kotova
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izpētīt satura vadības sistēmu "Joomla!" un analizēt tās komponenšu pielietojamību izmantošanai uzņēmuma intraneta vietnes izstrādāšanā. Uzņēmumiem izmantot intraneta vietni ir izdevīgi dažādu procesu uzlabošanai un jaunu iespēju nodrošināšanai, kas ir nepieciešamas efektīvākai uzņēmuma darbībai. Piemērota risinājuma izvēle uzņēmumiem autora ieskatā ir problēma, kas aktuāla kopš šādu tehnoloģiju izmantošanas sākuma un pastāvēs vēl vismaz vairākus gadus. Darbs tiek izstrādāts ar mērķi mazināt šīs problēmas ietekmi uz lemšanas procesu par intraneta vietnes risinājumu. Precīzāk, atklāt noteikta risinājuma izmantošanas iespējas un pielietojamību. Darbā ir izvēlēta konkrēta atvērtā koda satura pārvaldības sistēma “Joomla!”, un tiek izpētīta tās funkcionalitāte. Balstoties uz uzņēmuma vajadzībām, tiek meklētas piemērotas komponentes, kas papildina sistēmas funkcionalitāti. Komponentes tiek analizētas, savstarpēji salīdzinot tās. Tiek izvēlētas komponentes, ko instalēt satura pārvaldības sistēmā. Autors veic izstrādi un sistēmas uzstādījumu, instalēto komponenšu konfigurēšanu un pielāgošanu, lai izveidotu strādājošu intraneta vietni, kura nodrošina uzņēmuma vajadzību izpildi. Izstrādes procesa un sasniegtā rezultāta analīzē tiek novērtēta komponenšu pielietojamība izvirzītā mērķa sasniegšanai. Darba rezultātā ir izveidota vietne, kas uzņēmumā jau tiek lietota, bet ne visās struktūrvienībās. Daļa apzināto prasību ir izpildītas. Vietnē ir veicami uzlabojumi un funkciju papildināšana, turpinot šādu pieeju. Uzskaitīti autora secinājumi par darbu un priekšlikumi. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā. Darba apjoms – 87 lpp., 7 tabulas, 14 attēli un 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi CMS, intraneta vietnes izstrāde, Joomla komponentes
Atslēgas vārdi angļu valodā CMS, intranet site, website development, Joomla extensions
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2019 12:10:47