Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu optimizācija izmantojot elektronisko valūtu”
Nosaukums angļu valodā “Tax Optimization Through Digital Currency”
Autors Matīs Reinis Rūters
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Kaspars Plotka
Recenzents V.Gromule, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Anotācija Kopš 21.gs. sākuma elektroniskā valūta un tās lietojums ir pieredzējis ievērojamu kāpumu, attīstību un inovācijas, kas to padarīja par neatņemamu sabiedrības, uzņēmējdarbības un pasaules tirgus daļu. Virtuālām valūtām kļūstot arvien zināmākām un izmantotākām, gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī rodas to definējuma un klasifikācijas problēmas. Vienotas izpratnes trūkums par virtuālās valūtu būtību, izmantošanu un aplikšanu ar nodokļiem, rodas virkne iespēju personām izmantot radušos situāciju, sava labuma gūšanai. Latvija seko Eiropas Savienības piemēram, par virtuālās valūtas definēšanu un izpratni likumā, taču trešo valstu interpretācija atšķiras, veidojot iespējamas konflikta situācijas. Darbībā ar virtuālo valūtu, nodokļu optimizēšanas nolūkos var tikt izmantoti dažādi rīki, lai samazinātu nodokļu slogu, akadēmiskā darba mērķis ir noskaidrot nodokļu optimizācijas potenciālu ar elektronisko valūtu/virtuālo valūtu Latvijā. Bakalaura darbs sniedz ieskatu virtuālās valūtas ģenerēšanas procesā, bāzes idejā, darbības procesos, saistītajās problēmās gan no sabiedrības, gan investoru, gan valsts aspekta, kā arī izprast nodokļu optimizācijas ideju un tā piemērošanu uz konkretizētu funkciju veikšanu. Akadēmiskais darbs strukturēts četrās nodaļās. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta naudas un nodokļu vēsture, tā attīstības gaita, inovācijas un kulturālas izmaiņas, kā arī nodokļu optimizācijas pamatprincipi un tā izpausme. Otrajā nodaļā tiek apskatīta elektroniskā valūta, tās rašanās un problemātika. Trešajā nodaļā tiek pētīts virtuālās valūtas iegūšanas, ģenerēšanas un potenciālās peļņas gūšanas apmēri, ar to saistītās nodokļu optimizācijas iespējas, nodokļu piemērošana un izpratne Latvijas likumā. Savukārt, ceturtajā nodaļā tiek analizēts virtuālās valūtas no dažādiem skatu punktiem, saikne un potenciāls ekonomikas nākotnē. Pētījuma objekts ir nodokļu optimizācijas iespējas Latvijā izmantojot elektroniskās valūtas; pētījuma priekšmets – elektroniskās valūtas robežās, nodokļu sloga samazināšanas iespējamība. Akadēmiskā darba pētījums ir noderīgs ikvienam interesentam par virtuālo valūtu, tās būtību un peļņas/nodokļu optimizēšanas iespējām, kā arī potenciālajiem investoriem. Piedāvātās metodikas praktiskā aprobācija tiks veikta nākamā zinātniskā grāda iegūšanas gaitā. Darbs sastāv no 62 lapām, 17 attēliem, 9 tabulām un 1 formulas.
Atslēgas vārdi nodokļu optimizācija, virtuālā/elektroniskā valūta, nodokļu piemērošana
Atslēgas vārdi angļu valodā tax optimization, virtual/electronic currency, tax adaptation
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 09.05.2019 16:24:50