Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Redzamā gaismā aktīvs brūnmillerīta fotokatalizators ūdens attīrīšanai
Nosaukums angļu valodā Visible-light active brownmillerite photocatalyst for water treatment
Autors Arnita Spule
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Andris Šutka
Recenzents Linards Lapčinskis
Anotācija Fotokatalīze pieder pie advancētajiem oksidēšanās procesiem (AOP), kuri kļūst arvien biežāk apspriesti kā dabai draudzīgas un efektīvas ūdens attīrīšanas metodes. Bakalaura darba ietvaros veikts literatūras apskats par fotokatalizatoru materiāliem, identificēts redzamā gaismā aktīvs brūnmillerīta Ca2Fe2O5 fotokatalizators, veikta tā sintēze ar sola-gēla pašaizdegšanās metodi un padziļināta izpēte izmantojot rentgenstaru difraktometriju, elektronu mikroskopiju un optiskās absorbcijas spektroskopiju. Fotokatalītiskā aktivitāte izvērtēta redzamajā gaismā degradējot metilēnzilā ūdens šķīdumu. Brūnmillerīta aktivitāte izvērtēta arī metilēnzilo degradējot heterogēnas fotoelektroķīmiskas katalīzes ceļā. Šim nolūkam iegūtas brūnmillerīta kārtiņas uz vadošas pamatnes, saslēgtas elektriskā ķēdē ar platīna elektrodu un pievienots ārējs elektriskais potenciāls. Heterogēnā foto-elektroķīmiskā procesā brūnmillerīts uzrāda ievērojami augstāku noturību pret fotokoroziju. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdoti no 1977. līdz 2019. gadam. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 55 lpp, 42 attēlus, 1 tabulu, darbā izmantoti 55 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi FOTOKATALĪZE, BRŪNMILLERĪTS, SOLA-GĒLA PAŠAIZDEGŠANĀS METODE
Atslēgas vārdi angļu valodā PHOTOCATALYSIS, BROWNMILLERITE, SOL-GEL AUTO-COMBUSTION
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2019 12:09:36