Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Efektīvas tehniskās apsekošanas ietekme uz transportbūvju ekspluatācijas izmaksām
Nosaukums angļu valodā Influence of effective technical inspection on operating costs of transportation facility
Autors Krists Kārlis Dāvids
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Antra Kundziņa
Recenzents Ingus Žvibulis
Anotācija Maģistra darba “Efektīvas tehniskās apsekošanas ietekme uz transportbūvju ekspluatācijas izmaksām” mērķis ir veikt padziļinātu pētījumu par autoceļu tehniskās apsekošanas un uzturēšanas viediem un metodēm, analizēt to finanšu ieguldījumu racionalitāti. Noteikt autoceļu tehniskās apsekošanas nozīmi uzturēšanas procesā un izpētīt PCI apsekošanas metodikas potenciālos ieguvumus. Autoceļu nozarē Latvijas valstī būtiski samazinās finansējuma apjoms, kas saistīts ar Eiropas Savienības investīciju fonda līdzfinansējuma samazināšanos valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros. Paralēli tam patstāvīgi pieaug būvniecības izmaksas, un atjaunojamo autoceļu projektu portfelis kļūst vēl ierobežotāks. Nākotnē liela uzmanība jāpievērš autoceļu ilgtspējai, ko nodrošināt var efektīva autoceļu uzturēšana un finanšu ieguldījumi. Darba analītiskajā daļā tiek pētīta Latvijas autoceļu uzturēšana un tehniskā apsekošana valstī, tās finansējums un autoceļu tehniskais stāvoklis. Tiek pētīts kā veidojas finansējums un tā iespējamais apjoms nākotnē. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek analizēta autoceļu tehniskā stāvokļa novērtēšana Latvijas autoceļiem. Tiek apskatīta un izvērtēta PCI tehniskās novērtēšanas metode. Tiek izvērtēts autoceļu dzīves cikla īpašības, iespējamās uzturēšanas stratēģijas. Praktiskajā daļā tiek analizēta divu autoceļu posmu novērtēšana ar abām tehniskās novērtēšanas metodēm, izstrādāta SVID analīze un ar aprēķiniem noteikti profilaktiskās uzturēšanas ekonomiskie ieguvumi. Pētījumu rezultātā tiek izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi autoceļu uzturēšanas ilgtspējas un efektivitātes paaugstināšanai. Maģistra darbs sastāv no 82 lappusēm, tajā iekļautas 31 attēls, 7 tabulas, 3 formulas un 36 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Transportbūvju tehniskā apsekošana, uzturēšanas stradēģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Technical inspection for transportation buildings, maintenance strategies
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2019 12:50:38