Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Būvniecības uzņēmuma izmaksu samazināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Cost Reduction at a Construction Company"
Autors Egita Mihailova
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nadežda Semjonova
Recenzents Kristīne Gorbunova, docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba autors: Egita Mihailova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: docents (prakt.), mg.oec. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Būvniecības uzņēmuma izmaksu samazināšanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 22 tabulas, 8 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu un 2 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā autore ir izanalizējusi finanšu stāvokli būvniecības nozares uzņēmumam, kas jau šobrīd darbojas Latvijas tirgū. Veicot uzņēmuma finanšu datu analīzi, ir konstatētas uzņēmuma organizatoriskās darbības jomas, kuras rada uzņēmumam zaudējumus – pakalpojumu nodrošināšanas maršrutu plānošana, auto nomas līgumiskās saistības un lielie debitoru parādi. Darba autore ir izstrādājusi priekšlikumus, kas dotu iespēju samazināt uzņēmuma ražošanas izmaksas un debitoru parādus, tādejādi palielinot uzņēmuma pārskata gada peļņu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Mihailova, M., Semjonova, N. (2019). Būvniecības uzņēmuma izmaksu samazināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 72 lpp.
Atslēgas vārdi Būvniecība, maršruti, debitori
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction, routes, customer
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 13:23:14