Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „EMDAS iespējas attālinātu muitas pakalpojumu izmantošanai”
Nosaukums angļu valodā “EMDAS Possibilities for Using Remote Customs Services”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Normunds Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedars docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (turpmāk - EMDAS) ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) izstrādāta sistēma un ir viena no elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk - EDS) apakšsistēmām, kuras izmantošana fiziskām personām nodrošina muitas formalitāšu kārtošanu attālināti, atbilstoši Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Darbā „EMDAS iespējas attālinātu muitošanas pakalpojumu izmantošanai”, kā novitāte apskatīta EMDAS iespēju izmantošana e-komercijas sūtījumu noformēšanai, kas šobrīd ir aktuāla problēma ne tikai ES, bet arī globālajā tirdzniecībā. Darba pētījuma objekts - EMDAS attālinātais pakalpojums vienkāršotā Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem fiziskām personām kā jaunākais attālinātais pakalpojums sūtījumu no trešajām valstīm atmuitošanai fiziskām personām Latvijā, savukārt pētījuma priekšmets VID piedāvātais attālinātais pakalpojums vienkāršotā Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem fiziskām personām. Darba mērķis ir novērtēt EMDAS jauno attālināto muitošanas pakalpojumu vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem fiziskām personām, apkopojot teorētiskos aspektus, apkopojot statistikas datus par noformēto vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem fiziskām personām skaitu noteiktā laika posmā un iepazīties ar nākotnes attīstības iespējām elektronisko muitas pakalpojumu sniegšanai fiziskām personām, kā arī sniegt rekomendācijas muitošanas servisa uzlabošanai. Darba hipotēze: attālinātie pakalpojumi muitas formalitāšu kārtošanai ir pieprasīti un to izmantošana strauji pieaug patērētāju vidū, bet joprojām ir iespējams un nepieciešams uzlabot servisu vienkāršotās importa deklarācijas noformēšanai ienākošajiem sūtījumiem no trešajām valstīm fiziskām personām. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti uzdevumi: 1. apkopot un izpētīt EDS un EMDAS teroētiskos aspektus; 2. aplūkot starptautiskos elektroniskos muitas pakalpojumu pasaulē; 3. iepazīties ar pasta sūtījumu veidiem Latvijas Republikā no trešajām valstīm; 4. izvērtēt sūtījumu no trešajām valstīm saņemšanas iespējas fiziskām personām Latvijā; 5. izvērtēt VID attālināto pakalpojumu vienkāršotā Importa muitas deklarācija pasta sūtījiem fiziskām personām; 6. iepazīties ar elektronisko muitas pakalpojumu attīstības iespējām ES; 7. izstrādāt priekšlikumus attālināto pakalpojumu pieejamības uzlabošanai pasta sūtījumu no trešajām valstīm atmuitošanas jomā; 8. veikt secinājumus un sagatavot priekšlikumus. Darbs sastāv no 6 nodaļām – pirmajā nodaļā tika aprakstīti EDS un EMDAS teorētiskie aspekti, piekļuves iespējas sistēmas izmantošanai un novērtēti ieguvumi un noteikti ierobežojumi, otrajā daļā tika salīdzināti starptautiskie pētnieku viedokļi par elektroniskajiem muitas pakalpojumiem un veikts trīs Eiropas valstu elektronisko muitas sistēmu salīdzinājums, trešajā nodaļā tika noteikti Latvijas Republikas pasta sūtījumu veidi un pasta sūtījumu no trešajām valstīm saņemšanas iespējas fiziskām personām, ceturtajā nodaļā tika analizēta vienkāršotā Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem fiziskām personām, piektajā nodaļā tika apskatīta e-komercijas sūtījumu muitošanas attīstība un sestajā nodaļā autore izskata iespēju piedāvāt nākotnes attīstības iespējas servisa uzlabošanai attālinātās vienkāršotās Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem noformēšanai ienākošajiem pasta sūtījumiem no trešajām valstīm fiziskām personām. Darba kopējais apjoms ir 72 lapaspuses, kuras ietver 12 attēlus, 6 tabulas, 1 pielikumu. Izmantotās literatūras un informācijas avotu sarakstā ir ietverti 53 avoti. Atslēgas vārdi: elektroniskie pakalpojumi, muita, importa deklarācija, pasta sūtījums, fiziskas personas, attīstība.
Atslēgas vārdi elektroniskie pakalpojumi, muita, importa deklarācija, pasta sūtījums, fiziskas personas, attīstība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Electronic services, Customs, import declaration, postal consignment, individuals, development.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2019 22:46:44