Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Melno punktu analīze Latvijas Valsts ceļu mezglos” (“Pasta ielas pārbūve Jēkabpilī”)
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Black Spots at Latvian State Road Junctions ” (“Reconstruction of Pasta Street in Jekabpils”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Ziedonis Lazda
Recenzents Juris Smirnovs, profesors, RTU
Anotācija Bakalaura darbs ”Melno punktu analīze Latvijas Valsts ceļu mezglos” (ar inženierprojektu „Pasta ielas pārbūve, Jēkabpilī”) sastāv no divām daļām – no bakalaura daļas un no inženierprojekta daļas. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, kur Latvijas Valsts ceļu mezglos atrodas melnie punkti un kā veidota, izvēlētos mezglos, satiksmes organizācija, izstrādāt ieteikumus šo mezglu drošības uzlabošanai. Galvenie, bakalaura darbā, definētie uzdevumi ir izpētīt Latvijas Valsts ceļu mezglus, kuri apzīmēti ar melniem punktiem, izanalizēt, izejot no pētāmo mezglu parametriem, negadījumu statistiku un mezgla satiksmes organizāciju, veikt pētījumu pēc izvēlētām metodikām mezglu drošībai, izpētīt ārzemju praksi melno punktu drošības uzlabošanai, salīdzināt ar Latvijas praksi, kā arī izstrādāt ieteikumus braukšanas drošības uzlabošanai melnajos punktos. Darbā tika izvēlēta audita un konfliktpunktu metodes. Krustojumi tika izvērtēti ar šīm metodēm un, pamatojoties uz izdarītiem secinājumiem, izstrādāti ieteikumi un rekomendācijas tālākai rīcībai. Inženierprojektā "Pasta ielas pārbūve, Jēkabpilī" izstrādāta Jēkabpils pilsētas Pasta ielas rekonstrukcija posmā no Zaļās ielas līdz Jēkaba ielai. Rekonstrukcijas būvprojekta mērķis ir uzlabot ielas satiksmes drošību un braukšanas kvalitāti šajā posmā, kā arī veidot kustības telpas visiem satiksmes dalībniekiem. Būvprojekta risinājums paredz vienvirziena kustību Pasta ielā kā autotrasportam tā arī velosipēdistiem, apgaismotas, neregulējamas gājēju pārajas pārbūvi un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu atbilstoši Latvijas Valsts standarta prasībām. Kopējais rekonstruējamā posma garums ir 230 m. Esošā intensitāte 3857 automašīnas diennaktī. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms: • 9 rasējumi; • 34 tabulas; • 11 attēli; • 17 izmantotie literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ceļa mezgli, Lavijas Valsts ceļa mezgli, melnie punkti
Atslēgas vārdi angļu valodā Road junctions, Latvian National Road junctions, black dots
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2019 18:48:53