Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Enterprise competitiveness enhancement project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents Aldis Greitāns, Mg.oec., AS "Citadele Banka" Procesu vadības daļas vadītājs
Anotācija Bakalaura darba autors: Mārcis Aizkalns Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente. Mg.oec. Judīte Jakubāne Bakalaura darba temats: Uzņēmuma konkurentspējas paaugstināšanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 36 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 44 avoti latviešu, 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 17 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Uzņēmuma SIA “Minipalīgs” konkurētspējas paaugstināšanas iespējas negatīvi ietekmē uzņēmuma iekšējā vidē pastāvošās vājās puses jeb problēmas. Pie nozīmīgākajiem uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas problēmām pieder mazais nodarbināto personu skaits, zemā nodarbināto personu produktivitāte un šaurais pakalpojumu klāsts. Lai paaugstinātu uzņēmuma SIA “Minipalīgs” konkurētspēju nepieciešams piesaistīt jaunas nodarbinātās personas, attīstīt jaunus uzņēmuma pamatdarbības virzienus un paplašināt uzņēmuma pamatdarbības virzienu “tehnikas noma”. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Aizkalns M.: Uzņēmuma konkurentspējas paaugstināšanas projekts. Bakalaura darbs/ M. Aizkalns, J. Jakubāne.- Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura studiju programma uzņēmējdarbībā un vadīšanā 2018. – 76 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma konkurentspējas paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Enterprise competitiveness enhancement project
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2019 10:48:36