Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa no kapitāla pieauguma noteikšanas problēmu jautājumi”
Nosaukums angļu valodā “Challenges in Determining Personal Income Tax from Capital Gains”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dzintra Amerika
Recenzents J.Hudenko, “LatRailNet” valdes priekšsēdētaja, Dr.oec.
Anotācija Pareizas nodokļu samaksas un administrēšanas pamatā ir likuma regulējuma attiecībā uz attiecīgo nodokli pareiza izpratne un piemērošana. Personas ienākums, kas gūts, atsavinot nekustamo īpašumu, ir apliekams ar nodokli par ienākumu no kapitāla pieauguma saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Praksē ir konstatējama minētā nodokļa noteikšanas regulējuma nepareiza, nepamatota vai netaisnīga izpratne, kā arī nekonsekventa piemērošana. Tas nesekmē nodokļu sistēmas skaidrību un tiesisku stabilitāti, kā arī ir pamats starp valsti un iedzīvotājiem radušos strīdiem par nodokļu maksāšanas pienākuma izpildi. Ņemot vērā minēto, šā bakalaura darba mērķis ir noteikt regulējuma attiecība uz nodokli par ienākumu no kapitāla pieauguma nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā saturu un piemērošanas kārtību saistībā ar nodokļu administrācijas un tiesas praksē konstatētajiem problēmu jautājumiem. Darbā ir analizēts ar nodokli no kapitāla pieauguma apliekamais objekts un tā nošķiršana no saimnieciskās darbības. Tāpat ir analizēta ieņēmumu no nodokļu samaksas pienākuma likumā ietvertā izņēmumu sistēma un tās piemērošanas pamatotība, kā arī ar nodokli apliekamā ienākuma noteikšanas regulējums. Darbā veiktās izpētes rezultātā ir piedāvāti iespējamie regulējuma grozījumi un uzlabojumi, kā arī sniegts pamatots viedoklis attiecībā uz regulējuma pareizas un taisnīgas piemērošanas aspektiem. Darba kopējais apjoms ir 62 lapaspuses. Darba pamatdaļa sastāv no 3 daļām un 8 nodaļām un tajā ir iekļautas 7 ilustratīvā materiāla vienības.
Atslēgas vārdi nodoklis, ienākums, kapitāla pieaugums, regulējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax, Income, Capital Gains, Regulation
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 10:07:07