Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums “Administratīvo procesu pilnveidošanas iespējas konteineru pārvadājumiem no Ķīnas Tautas Republikas tranzītā caur Latvijas Republiku”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of administrative processes for container shipments from the People's Republic of China through the Republic of Latvia”
Autors Edgars Pantjuks
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Rinalds Pļavnieks
Recenzents “Triniti Latvija” zvērināta advokāte, līdzīpašniece I.Antāne
Anotācija Profesionālās bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības loģistika” students Edgars Pantjuks ir izstrādājis bakalaura darbu „Administratīvo procesu pilnveidošanas iespējas konteineru pārvadājumiem no Ķīnas Tautas Republikas tranzītā caur Latvijas Republiku”. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz konteineru pārvadājumu organizēšanas analīzi un ekonomiskajiem aprēķiniem, sniegt rekomendācijas administratīvo procesu uzlabošanai konteineru tranzīta kravu pārvadājumu iesaistītajām pusēm. Darba pirmajā nodaļā ir sniegta teorētiskā informācija par jūras konteineru pārvadājumu jomu un tiesisko regulējumu (ietverot konteineru pārvadājumu tehnisko aprakstu). Pirmā nodaļa satur 14 lpp., 1 tabulu un 1 attēlu. Otrajā nodaļā ir apskatīts un analizēts pašreizējā konteineru pārvadājumu administratīvo procesu apraksts katrā pārvadājuma posmā. Otrā nodaļa sastāv no 17 lpp., 3 tabulām un 1 attēla. Trešā nodaļa ir pētījumu daļa, kur ir apkopoti un analizēti aptaujas, interviju un hronometrāžas rezultāti un ir sniegtas rekomendācijas administratīvo procesu uzlabošanai un ieteikumi šo rekomendāciju pārbaudei. Trešā nodaļa sastāv no 24 lpp. un 8 tabulām.Darba beigās ir izdarīti secinājumi par veikto izpēti un sniegti priekšlikumi rekomendāciju ievešanai. Saīsinājumu paskaidrojumos ir atšifrēti un definēti saīsinātie vārdi. Pielikumos ir atspoguļoti bakalaura darbā izmantotie pavaddokumenti, interviju protokoli, anketu jautājumi un hronometrāžas rezultāti. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām; tā apjoms ir 68 lappuses. Tajā ir iekļauti 2 attēli, 12 tabulas un 11 pielikumi uz 27 lpp. Darbā ir izmantotas 30 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi administratīvie procesi, konteineru pārvadājumi, pavaddokumentu noformēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā administrative processes, container transportation, processing of accompanying documents
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 12:17:21