Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas nepieciešamības ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Economic justification of the energy efficiency increasing necessity in the apartment buildings
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Kristīne Fedotova
Recenzents Aivars Graikstis
Anotācija Bakalaura darba tēmas nosaukums ir “Dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas nepieciešamības ekonomiskais pamatojums” darba izstrādes gaitā izmantoti Eiropas Savienības tiesību akti, Latvijas Republikas likumi, normatīvie akti, pašvaldību saistošie noteikumi, interneta resursi un autora lekciju materiāli. Bakalaura darba mērķis ar aprēķiniem pierādīt dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas nepieciešamību un ekonomisko lietderīgumu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem. Darbs sastāv no četrām daļām. Analītiskajā daļā pētīti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, normatīvais regulējums un dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas finansējuma piesaistes iespējas. Aprēķinu daļā ir veikti aprēķini siltumenerģijas ietaupījuma un ieguldīto investīciju atmaksāšanas laikam dzīvojamās mājas un 2 istabu dzīvokļa īpašniekam ar ALTUM programmas un ESKO modeļa finansējuma veidiem, kā arī ar aprēķiniem salīdzināts šo iespējamo finansējuma modeļu izdevīgākais ekonomiskais pamatojums 20 gadu ciklā. Tehnoloģiskajā daļā ir raksturots tehniskās apsekošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācijas process, kā arī analizēts dzīvojamās mājas iedzīvotāju viedoklis par dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanu. Darba un dabas aizsardzības daļā ir pētīti darba vides riski, būvniecības nozares ietekme uz vidi. Bakalaura darbs sastāv no 79 lapām, 18 tabulām, 26 attēliem un 66 izmantotās literatūras un citiem avotiem. Bakalaura darba nobeigumā apkopoti secinājumi un izteikti priekšlikumi dzīvojamās mājas un 2 istaba dzīvokļa energoefektivitātes paaugstināšanas projektā ieguldīto investīciju samazinājumam.
Atslēgas vārdi Dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas nepieciešamības ekonomiskais pamatojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic justification of the energy efficiency increasing necessity in the apartment buildings
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2019 12:16:06