Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Biroju ēka ar noliktavām"
Nosaukums angļu valodā "Office building with warehouses"
Autors Martins Vainoras
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents Zinta Zīmele
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām: pētnieciskā daļa, un inženierprojekts. Darbs ir sastādīts Rīgas Tehniskajā universitātē, būvniecības inženierzinātņu fakultātē, būvražošanas katedrā. Pētniecīiskās daļas nosaukums – „Pamatu hidroizolācijas lietderības pētījums” un darba mērķis - izrēķināt izmaksas izplatītākajiem pamatu hidroizolācijas veidiem un salīdzināt tos pēc dažādiem faktoriem, kā arī saprast, kurš hidroizolācijas veids ir pats piemērotākais pēc saimnieciski-ekonomiskā viedokļa pie dažādiem gruntsūdens līmeņiem. Dotā darba ietvaros tiek izpētīti pieci hidroizolācijas veidi, kuri, kā uzskata autors, ir paši izmantojamākie mūsdienās. Darba gaitā katram hidroizolācijas veidam tiek izrēķinātas darba, materiāla un mehānismu izmaksas, kā arī papilddarbu izmaksas, kuras pēc tam salīdzina savā starpā un no tā secina, kurš hidroizolācijas veids ir pats izdevīgākais no ekonomiskā viedokļa. Inženierprojekta daļā tiek aprēķināts biroju ēkas ar noliktavām projekts, kurš pārsvarā sastāv no metāla un dzelzsbetona konstrukcijām. Dotā projekta ietvaros tiek izrēķinātas: noliktavas daļas tērauda jumta sijas un kolonnas kopā ar savienojumu mezgliem; dzelzsbetona pamati; grunts pamatnes nestspēja un biroju ēkas daļas dzelzsbetona pārsegums. Aprēķinos tiek izrēķinātas jumta siju konstrukciju divi alternatīvie varianti, kuri ir ekonomiski salīdzināti. Darbā tiek izstrādāts darbu veikšanas projekts ar visu darbu aprakstu, drošības tehniku un darba aizsardzību. Inženierprojekta ietvaros tiek izrēķinātas lokālā tāme un koptāme. Tiek izstrādāti - darbu veikšanas grafiks, mehānismu un cilvēku kustības grafiki un materiālu piegādes grafiks. Kopā darbs satur 175 lpp., 47 lappuses – pētnieciskā daļa, 128 lappuses – inženierprojekts. Pielikumā: 9*A1; 1*A2 un 1*A0 formāta rasējumi.
Atslēgas vārdi pamati, hidroizolācija, biroju ēka, noliktavas
Atslēgas vārdi angļu valodā basement, waterproofing, office building, warehouses
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 30.01.2019 21:34:22