Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums ,,Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana elektronikas produktu ražošanas nozarē"
Nosaukums angļu valodā ,,Promoting Latvia’s international competitiveness in the electronics industry”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Olga Bogdanova
Recenzents Agnese Batenko
Anotācija Bakalaura darba autore Darja Oļhovaja izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana elektronikas produktu ražošanas nozarē”. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt Latvijas starptautisko konkurētspēju elektronikas produktu ražošanas nozarē un izvirzīt priekšlikumus tās paaugstināšanai. Darba pirmajā daļā analizēta konkurētspējas jēdziena būtība un Latvijas konkurētspējas novērtējums starptautiskajos reitingos. Otrajā nodaļā tiek novērtēta elektronikas produktu ražošanas nozare Latvijā un tās stiprās un vājās puses, iespējas un draudi. Trešajā daļā tiek piedāvāts rīcības plāns Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai elektronikas produktu ražošanas nozarē, izmantojot inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumus. Darbā secināts, ka Latvijas uzņēmumu elektronikas produktu ražošanas nozarē galvenās konkurences priekšrocības ir ģeogrāfiskais stāvoklis un salīdzinoši zemas inženieru darbaspēka izmaksas, kā arī tiem ir konkurences priekšrocības tieši rūpnieciskajā elektronikas ražošanā, nevis patēriņa elektronikas ražošanā. Secinājumi un priekšlikumi izvirzīti pamatojoties uz veikto pētījumu, kuri piemērojami elektronikas produktu ražošanas uzņēmumiem, realizējot piedāvāto rīcības plānu. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā ir iekļauti 7 attēli, 14 tabulas un 5 pielikumi. Darbā izmantotas 35 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Konkurētspēja, elektronika, elektronikas produktu ražošanas nozare, konkurētspējas veicināšana, apstrādes rūpniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Competitiveness, electronics, electronics industry, promotion of competitiveness, manufacturing
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2019 22:12:00