Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Nogāžu nostiprināšanas metožu pielietojums Latvijā” (“Valsts vietējā autoceļa V1435 Līgas-Zentene-Rideļi posma 0,00+2,2 km pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā “The Use of Slope Strengthening Methods in Latvia” (“Reconstruction of State Local Road V1435 Līgas-Zentene-Rideļi Section from 0.00 km to 2.2 km”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Jānis Bidzāns
Recenzents Inženierbūvju nodaļas vadītāja, I.Veļikanova, Rīgas pilsētas būvvalde
Anotācija Nogāžu noturības problēmas ir ļoti aktuāla parādība mūsdienās. Stāvi krasti un nogāzes ar nestandarta slīpumu var radīt lielas problēmas, jo tās tiek pakļautas ūdens un vēja erozijai, zemes virskārtas noslīdēšanai un grunts izskalošanai. Tātad, lai novērst šādu problēmu rašanos, nogāzes ir jānostiprina, pielietojot atbilstošās un efektīvās tehnoloģijas, materiālus. Nostiprinājuma veids ir atkarīgs no nogāzes īpašībām, stāvuma, mehāniskā sastāva, ka arī no pamatnes grunts īpašībām un stāvokļa. Bakalaura darba gaitā tika apkopoti visdažādākie nogāžu nostiprinājumu veidi un apkopots, kādas metodes pielieto Latvijā. Pētnieciskā darba mērķis: noskaidrot izplatītākos nogāžu nostiprinājumu veidus, noteikt to priekšrocības un trūkumus. Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi: 1. Analizēt dažādus literatūras un informācijas avotus, kas ir saistīti ar nogāzēm un to nostiprināšanas metodēm. 2. Apsekot nogāzes ar dažādiem nostiprinājumiem dabā. 3. Sniegt savu viedokli par apsekotajiem objektiem. 4. Analizēt un novērtēt nogāzes Latvijā. 5. Ieteikt priekšlikumus un uzlabojumus par redzēto un izlasīto. 6. Sniegt secinājumus par nogāzēm, to nostiprināšanas metodēm. Inženierprojekta tēma ir “Valsts vietēja autoceļa V1435 Līgas-Zentene-Rideļi posma 0,00+2,2 km pārbūve”. Projekta mērķis ir minēto autoceļu posmu tehniskā stāvokļa uzlabošana, kas veicinātu satiksmes drošību un mazinātu ceļam tuvu esošo māju iedzīvotāju diskomfortu no smagā transporta satiksmes, kā arī sekmētu pārējās teritorijas attīstību. Darba kopējais apjoms ir 234 lapaspuses, tika iekļauti 70 tabulas, 46 attēli un 25 literatūras avoti. Projektā ietilpst 15 rasējumi, paskaidrojuma raksts, informācijas saraksti, darbu daudzumu saraksti un aprēķini, kā arī specifikācijas.
Atslēgas vārdi Nogāzes, nogāžu noturība, nostiprināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Slopes, slope stability, stability improvement
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2019 14:38:40