Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Piensaimniecības notekūdeņu priekš attīrīšanas tehnoloģijas"
Nosaukums angļu valodā "Pre-treatment technologies of dairy wastewater"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Sandis Dejus
Recenzents Romāns Neilands
Anotācija Rolanda Buža bakalaura darbā „Piensaimniecības notekūdeņu priekšattīrīšanas tehnoloģijas” ir aprakstītas piensaimniecības radīto notekūdeņu īpašības un sastāvs, kā arī minēto notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas. Šie notekūdeņi atšķiras ar augstiem piesārņojošo vielu rādītājiem, kas var radīt draudus apkārtējai videi. Lai samazinātu piesārņojošo vielu emisiju ūdenī vai pilsētas kanalizācijas sistēmā, ir jābūvē lokālas priekšattīrīšanas iekārtas. Darba ietvaros izpētītas industriālo notekūdeņu atšķirības no saimnieciskajiem notekūdeņiem, kā arī piensaimniecības uzņēmumu radīto notekūdeņu plūsmas un piesārņojošo vielu parametri. Apskatītas tehnoloģijas, kuras izmanto šo notekūdeņu attīrīšanai, to darbības principi un efektivitāte. Darba projekta daļā tika izstrādāts projekts piensaimniecības uzņēmuma priekšattīrīšanas iekārtām, kas ļautu attīrīt notekūdeņus līdz tādam līmenim, kas atbilst pilsētas saimnieciskās kanalizācijas tehniskajiem noteikumiem. Tehnoloģijas tika izvēlētas, balstoties uz zinātniskās literatūras analīzi. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valoda uz 63 lapām, satur 25 attēlus, 13 tabulas, 11 pielikumus, un 38 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi piensaimniecība, notekūdeņu attīrīšana, projektēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā dairy industry, wastewater treatment, project
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2019 14:11:15