Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Arhitektūras izveide un novērtēšana latviešu mūzikas portālam
Nosaukums angļu valodā Architecture Design and Review for the Latvian Music Website
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Jānis Grabis
Recenzents Mg. sc. ing. Armands Baranovskis
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izveidot latviešu mūzikas portāla arhitektūras shēmu un veikt tās vienkāršu ekonomisko novērtējumu. Mērķa sasniegšanai definēti vairāki uzdevumi. Pirmais uzdevums ir veikt straumēšanas un digitālās mūzikas pārdošanas servisu funkciju analīzi un tehnoloģisko risinājumu identificēšanu. Analīzes un risinājumu identificēšanas rezultātā izveidots izveidojamā mūzikas portāla arhitektūras prasību apraksts. Darbs turpinās ar literatūras apskatu, kurā aplūkotas metodes straumēšanas un mērogošanas nodrošināšanai portālos. Tāpat literatūras apskatā meklētas metodes rekomendāciju sistēmas īstenošanai portālos. Tālāk veikts straumēšanas un mērogojamības izveidošanas aspektu un metožu apkopojums un novērtējums, pēc kura atbilstošākās metodes izmantotas latviešu mūzikas portāla arhitektūras izveidošanā. Izveidotajai arhitektūrai veikts vienkāršais ekonomiskais novērtējums. Darbā iegūta latviešu mūzikas portāla arhitektūras shēma, kura izmanto Amazon Web Services piedāvātos mākoņpakalpojumus. Darbā piedāvātās shēmas ekonomiskais novērtējums parāda, ka izmantotā pieeja ir ekonomiski pamatota, un šo ir vērts veikt detalizētāku izpēti. Latviešu mūzikas portāla darbību var nodrošināt, ja to izmanto vairāk par 472 lietotājiem. Darba apjoms - 98 lpp., 2 tabulas, 45 attēli un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Latviešu mūzikas portāls, arhitektūra, straumēšana, mērogošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian music website, architecture, streaming, scalability
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 01:44:03