Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Klientu debitoru parādu efektīvā pārvaldība apsaimniekošanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Effective management of customer accounts receivable at a property management company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ludmila Kasperoviča
Recenzents Zin. asistente Anita Matisone, RTU UIVI
Anotācija Bakalaura darba autors: Anastasija Novotočinova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Zin.asist. Ludmila Kasperoviča Bakalaura darba temats: Klientu debitoru parādu efektīva pārvaldība apsaimniekošanas uzņēmumā. Bakalaura darba apjoms ir 65 lappuses, kas sastāv no ievada, 3 daļām – analītiskā, pētījumu un aprēķinu daļa, no secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs rakstīts latviešu valodā un tajā iekļauti 35 attēli, 19 tabulas un 10 formulas kā arī 2 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 10 latviešu valodā, 2 avoti angļu valodā un 7 krievu valodā. Bakalaura darba iegūtie rezultāti: Novērtēti uzņēmuma galvenie rādītāji, analizēti klientu debitoru parādi uzņēmumā SIA “RNP”, veikta klientu anketēšana. Darbā izstrādāti priekšlikumi debitoru parādu efektīvai pārvaldībai apsaimniekošanas uzņēmumā. Priekšlikumi ir saistīti ar rēķinu piegādes laiku, uzņēmumu struktūrvienību funkciju nodošana ārpakalpojumiem. Galvenais, ko darba autore vēlējās parādīt, tas ir efektīvās izmaiņas naudas izteiksmē un efektīvu ietekmi uz debitoru aprites koeficientu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Novotčinova, A. (2019) Klientu debitoru parādu efektīva pārvaldība apsaimniekošanas uzņēmumā. Diplomprojekts/ A.Novotočinova, L. Kasperoviča.- RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 65 lpp.
Atslēgas vārdi Debitori, debitoru aprite, apsaimniekošanas uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā accounts receivable, management company
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2019 23:39:50