Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Darbinieku ievadīšanas darbā programmas izstrādes projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Development of Programme for Employee Introduction at Work
Autors Anda Anmane
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Līga Kamola
Recenzents MBA D. Aramina, Docente (prakt.)
Anotācija Diplomprojekta autors: Anda Anmane Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: prakt. docente, Mg. oec., Līga Kamola Diplomprojekta temats: Darbinieku ievadīšanas darbā programmas izstrādes projekts. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, darbu veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Kopumā darbs sastāv no 70 lapas un tam ir pievienoti divi pielikumi. Darbā iekļauti 15 attēli un 25 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 14 avoti latviešu valodā un 29 angļu valodā. Diplomprojekta rezultāti: analītiskajā daļā raksturota uzņēmuma darbība un personāla vadības procesi. Novērtējot nepilnīgu darbā ievadīšanas programmu uzņēmumā, teorētiskajā daļā tika analizēti dažādi autoru viedokļi par darbā ievadīšanas procesu un tika izvirzīti trīs ieteikumi procesa uzlabošanai. Izvirzītie priekšlikumi ir ievadlekcijas realizēšana, rokasgrāmatas izveide un mentoringa ieviešana. Katrs no priekšlikumiem spētu uzlabot darbā ievadīšanas procesu, jo sniegtu atbalstu jaunajam darbiniekam uzsākot darbu. Visi ieteikumi prasītu ieguldīt resursus un tiktu iesaistīti vairāki esošie darbinieki, taču darbā ievadīšanas programma ir nepieciešama, lai jaunie darbinieki pēc iespējas ātrāk integrētos darba vidē un pilnvērtīgi pildītu savus darba pienākumus. Salīdzinot izvirzītos ieteikumus tika radīts priekšlikums, lai maksimāli optimizētu darbā ievadīšanas procesu, nepieciešams izmantot visas pieejas, tās pielāgojot un apvienojot. Tādā veidā iespējams iegūt efektīvāku rezultātu, paātrinot integrācijas procesu. Darba ietvaros autore izveidoja elektronisku rokasgrāmatu uzņēmumam, kas būs noderīgs un ērti lietojams rīks jebkuram jaunajam darbiniekam, jo rokasgrāmatā ietverta plaša informācija par svarīgiem iekšējās kultūras, uzņēmuma un darba organizēšanas aspektiem. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Anmane, A., Kamola, L. (2019). Darbinieku ievadīšanas darbā programmas izstrādes projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 70 lpp.
Atslēgas vārdi ievadīšana darbā, mentorings, integrācijas process, rokasgrāmata
Atslēgas vārdi angļu valodā employee introduction, mentoring, introduction process, manual
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 17:08:35