Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums Nākamās paaudzes spektrāli efektīvu piekļuves optisko tīklu novērtējums un izstrāde
Nosaukums angļu valodā Evaluation and Development of Next-generation Spectral-efficient Optical Access Networks
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs Sandis Spolītis
Recenzents V.Bobrovs
Anotācija Maģistra darba tematika ir nākamās paaudzes spektrāli efektīvu piekļuves optisko tīklu novērtējums un analīze. Tā mērķis ir izpētīt bez atgriešanas pie nulles bināro amplitūdas modulācijas formāta (NRZ-OOK) pielietojumu pasīvās optiskajās piekļuves (PON) sistēmās, novērtēt ātrdarbīgu NRZ-OOK četru kanālu viļņgarumdales blīvētu pasīvu optisko pārraides sistēmu (WDM-PON) ar pārraides ātrumu līdz 40 Gbit/s kanālā, atkarībā no optiskās līnijas garuma, datu pārraides ātruma un hromatiskās dispersijas (CD) kompensācijas metodes. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, tika veikta zinātniskās literatūras analīze, kā arī eksperimentāli novērtēta hromatiskas dispersijas ietekme uz pārraidāmā signāla kvalitāti viļņgarumdales blīvētā PON sakaru sistēmā pie mainīgiem pārraides ātrumiem, pielietojot NRZ OOK modulācijas formātu. Balstoties uz literatūras avotiem, tika aplūkota piekļuves tīklu nozīme esošās paaudzes optisko sakaru risinājumos un to arhitektūras, pasīvo optisko tīklu veidu iedalījums un sakaru sistēmu optisko komponenšu darbības princips un pielietojums, kā arī veikts modulācijas un kodēšanas metožu novērtējums. Maģistra darbs satur 116 lappuses, 97 attēlus, 12 tabulas, 6 formulas un 91 izmantotās literatūras avotus. Darba rezultāti ir prezentēti sekojošās zinātniskās konferencēs: 1. 60. RTU Studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, prezentējot darbu par tēmu „Nākamās paaudzes spektrāli efektīvu piekļuves optisko tīklu novērtējums un izstrāde”. Darba autors ir sekojošu starptautisko zinātnisko publikāciju līdzautors: 1. Salgals, T., Skladova, L., Vilcāne, K., Braunfelds, J., Spolītis, S. Evaluation of 4-PAM, NRZ and Duobinary Modulation Formats Performance for Use in 20 Gbit/s DWDM-PON Optical Access Systems. No: 2018 Advances in Wireless and Optical Communications (RTUWO 2018): Proceedings, Latvija, Riga, 15.-16. novembris. 2. Salgals, T., Skladova, L., Porins, J., Bobrovs, V., Spolitis, S. Analog radio-over-fiber WDM-PON architecture for 5G millimeter-wave interface. No: Proceedings of Photonics & Electromagnetics Research Symposium, Roma, Itālija, 2019.
Atslēgas vārdi ŠOPS, WDM, WDM-PON, DCF, FBG, optiskie sakari, dispersija
Atslēgas vārdi angļu valodā FOTS, WDM, WDM-PON, DCF, FBG, optical communications, dispersion
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2019 20:16:28