Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Vispārējās izglītības iestāžu kvalitātes vērtēšanas stratēģija Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Quality Assessment Strategy of General Education Institutions in Latvia"
Autors Agija Reča
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Inga Lapiņa
Recenzents Mg.edu Sarmīte Dīķe
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 103 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 11 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 36 avoti angļu valodā, 7 latviešu valodā un 1 lietuviešu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir izveidot piedāvājumu izglītības iestāžu kvalitātes vērtēšanas stratēģijai jēgpilnam, akreditācijas, izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas, un pašvērtēšanas procesam. Pirmajā darba daļā teorētiski aprakstīta iekšējās kvalitātes kultūra izglītības iestādē, to veidojošie elementi un kvalitātes rādītāji. Otrajā darba daļā veikta Latvijas izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmas salīdzinošā analīze ar ISO 21001:2018 standartu “Izglītības organizācijas. Izglītības organizāciju pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” un izglītības kvalitātes novērtēšanas procesā iesaistīto ekspertu viedokļu analīze gan par akreditācijas, gan izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas procesu, izmantojot QFD jeb “kvalitātes mājas” metodi un IPA jeb Nozīmības-snieguma analīzes metodi. Trešajā darba daļā piedāvāti risinājumi pašreizējā izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveidei. Ceturtajā darba daļā veikta piedāvāti risinājumi pašvērtēšanas procesa pilnveidošanai izglītības iestādēs. Izstrādāts darbību modelis un laika plāns. Priekšlikumu izstrādē izmantoti Eiropas Kvalitātes fonda izcilības jeb EFQM modeļa pamatprincipi. Maģistra darba nobeigumā apkopoti pētījuma laikā gūtie nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi vispārējā izglītība, izglītības kvalitāte, kvalitātes kultūra, akreditācijas process, izglītības iestādes vadītājs, pašvērtēšanas process
Atslēgas vārdi angļu valodā general education, education quality, quality culture, accreditation process, head of an educational institution, self-assessment process
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2019 10:30:54