Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Ēnu ekonomikas mazināšanas iespējas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Possibilities for Reducing the Shadow Economy in Latvia”
Autors Mihails Gavrilovs
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aldis Čevers
Recenzents N.Rudzītis, RTU MNK (prakt.) docents, Mg.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Ēnu ekonomikas mazināšanas iespējas Latvijā”. Darba tēma ir aktuāla, jo jebkuras valsts ekonomiskā sistēma sastāv no legālas un nelegālas jeb ēnu ekonomikas. Nelegālā jeb slēpta ekonomika darbojas kopā ar legālo ekonomiku, un dažās valstīs ēnu ekonomikas lielums sastāda ievērojamo daļu no valsts kopējās tautsaimniecības. Ēnu ekonomikas apkarošanas problēmu var uzskatīt par ļoti aktuālu, jo dažādu nelegālu darbību rezultātā nodokļu maksātāji mēģina samazināt valsts budžetā maksājamos nodokļus, kas atstāj negatīvu ietekmi uz valsts tautsaimniecības attīstību. Darba pētījuma objekts ir ēnu ekonomika Latvijā, bet pētījuma priekšmets ir ēnu ekonomikas mazināšanas iespējas Latvijā. Darba mērķis ir veicot ēnu ekonomikas parādības analīzi Latvijā, novērtēt esošos pasākumus ēnu ekonomikas apkarošanā, kā arī izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus ēnu ekonomikas mazināšanai Latvijā. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Izanalizēt makroekonomisko situāciju Latvijā; 2. Veikt ēnu ekonomikas raksturojošo rādītāju analīzi Latvijā un Baltijas valstīs; 3. Izpētīt un apkopot teorētiskus aspektus par ēnu ekonomiku, to jēdzienu un būtību; 4. Identificēt ēnu ekonomikas rašanas cēloņus un izraisītas sekas; 5. Veikt aptauju par Latvijā īstenotiem pasākumiem cīņa ar ēnu ekonomiku; 6. Balstoties uz darba ietvaros iegūtiem secinājumiem, izstrādāt priekšlikumus ēnu ekonomikas mazināšanai Latvijā. Maģistra darbs sastāv no trim daļām, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, kā arī no pielikumiem. Pirmajā daļā tiek aprakstīta makroekonomiskā situācija Latvijā, veikta ēnu ekonomikas apjoma analīze Latvijā, kā arī tiek analizēti ēnu ekonomikas raksturojošie rādītāji Baltijas valstīs. Otrajā daļā tiek raksturoti ēnu ekonomikas teorētiskie aspekti, tās jēdziens un būtība, ēnu ekonomikas rašanas cēloņi, ka arī ēnu ekonomikas izraisītās sekas. Trešajā daļā tiek veikta aptauja par Latvijā īstenotiem pasākumiem cīņā ar ēnu ekonomiku, ka arī izstrādāti un apkopoti dažāda rakstura ieteikumi ēnu ekonomikas mazināšanai Latvijā. Darba nobeigumā tiek izdarīti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 80 lpp., tajā ir iekļauts 31 attēls un 3 tabulas. Informācijas izklāsts ir balstīts uz 43 literatūras avotiem un 1 pielikumu.
Atslēgas vārdi Ēnu ekonomika, ēnu ekonomikas mazināšanas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Shadow economy, possibilities for reducing the shadow economy
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2019 21:11:03