Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums Powerworld programmatūras izmantošana kaskādveida atslēgumu modelēšanai pārvaldes tīklos
Nosaukums angļu valodā Analysis of Cascading Power Failure in High-Voltage Systems Using PowerWorld Software
Autors Deniss Kiseļovs
Struktūrvienība 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments
Darba vadītājs Diāna Žalostība
Recenzents
Anotācija Šī darba ietvaros iepazīti 14 liela mēroga kaskādveida atslēgumi vairākās pasaules valstīs, to cēloņi un sekas. Darba ietvaros aprakstīta PowerWorld datorprogramma un tās iespējas veikt energoapgādes sistēmas kaskādveida atslēgumu analīzi. Praktiskās daļas ietvaros analizēta neliela teorētiska energoapgādes sistēma, kura sastāv no 29 elementiem, t.sk. 7 kopnēm. Kopēja sākotnēja sistēmas slodze ir 760MW un ģeneratoru kopējā maksimālā jauda ir 2200MW. Sistēmas darbība un stabilitāte pie tās sākotnējiem parametriem (pie lielas ģeneratoru jaudas rezerves) ir apmierinoša. Sistēma stabili darbojas N-1 un N-2 režīmos (izņemot vienu scenāriju), neveidojot kaskādes atslēgumus. Palielinot slodzi, sistēma turpina darboties normālā režīmā, bet vairs neiztur nedz N-1, nedz N-2 stabilitātes kritērijus. Analizējot pētāmo sistēmu, apstiprināts, ka sistēma var zaudēt stabilitāti, palielinoties tās slodzei. Stabilitātes zaudēšana nav acīmredzama un ir konstatējama tikai pie atslēgumu scenāriju modelēšanas vai avārijas gadījumā. Darba apjoms ir 67 lappuses; tas satur 15 tabulas, 21 attēlus; tajā ir atsauces uz 16 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Powerworld, energoapgādes sistēma, pārvades tīkls, stabilitāte, kaskādveida atslēgumi, kaskādes atslēgums.
Atslēgas vārdi angļu valodā Powerworld, energy system, power lines, stability, cascading failure
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2019 22:31:26