Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Atkritumu pārstrādes uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Expansion of Operation of a Recycling Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Rita Greitāne, docente, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba autors: Mārtiņš Teivišs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.) Mg.oec Uldis Kamols Bakalaura darba temats: Atkritumu pārstrādes uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 3 attēli, 25 tabulas, 29 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu, 12 angļu, valodās. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura galvenie uzdevumi bija izprast uzņēmējdarbības iekšējās vides teorētiskās un praktiskās nostādnes uzņēmumā. Sniegt priekšlikumus tā pilnveidei. Raksturot uzņēmumu kopumā, tā darbību, attīstību un struktūru; Paplašināt uzņēmuma SIA “DOVA” saimniecisko darbību. Noskaidrot nepieciešamo resursu daudzumu un novērtēt biznesa idejas realitāti un izvēlētās darbības izdevīgumu. Bakalaura darba bibliografiskais apraksts: Teivišs, M., Kamols, U. (2019). Atkritumu pārstrādes uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts. Bakalaura darbs , Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju progtamma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 63 lpp.
Atslēgas vārdi Atkritumu pārstrāde, nolietoto riepu pārstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Waste recycling, tyre recycling
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2019 17:55:59