Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba aizsardzības aktuālās problēmas un risinājumi poligrāfijas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Labor Protection Topical Problems and Solutions in Polygraphy
Autors Diāna Krasavceva
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Bartušauskis
Recenzents RTU prof., Dr.oec. Jānis Ķipsna
Anotācija Bakalaura darba autors: Diāna Krasavceva Bakalaura darba vadītājs: Jānis Bartušauskis, Lektors, Mg. DA. Bakalaura darba tēma: „Darba aizsardzības aktuālās problēmas un risinājumi poligrāfijas uzņēmumā”. Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 75 lapām. Bakalaura darbā ir 21 attēls, 17 tabulas un 2 formulas. Valoda, kurā uzrakstīts bakalaura darbs: Latviešu. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba teorētiski metodiskajā daļā tiek atspoguļoti darba aizsardzības tiesību akti, darba vides risku novērtēšanas principi un metodes, kā arī aprakstīti galvenie darba vides riski poligrāfijā un iespējamās arodslimības. Bakalaura darba analītiskajā daļā ir aprakstīta nozare kopumā un statistikas dati par nelaimes gadījumiem un arodslimībām poligrāfijā. Tika veikta uzņēmuma un tā darba aizsardzības sistēmas izpēte un grāmatu iesiešanas iekārtas operatora apraksts. Tika izvērtēti darba vides riski grāmatu iesiešanas iekārtas operatoram, balstoties uz vairākām riska novērtēšanas metodēm un tie salīdzināti ar 2018. gada veikto novērtējumu. Kā arī tika izskatīti darba aizsardzības organizatoriskie jautājumi attiecībā uz izvērtējamo amatu. Bakalaura darba praktiskajā daļā tika izstrādāti ieteikumi un uzlabojumi darba vides risku samazināšanā. Tika izstrādāta darba aizsardzības instrukcija grāmatu iesiešanas iekārtas operatoram un sniegti ieteikumi organizatorisko jautājumu uzlabošanā. Darba izpildes laikā tika izvirzīti 18 secinājumi un sniegti 13 priekšlikumi. Bakalaura darbā izmantotie informācijas avoti: Darba izstrādei kopumā tika izmantoti 48 informācijas avoti. Krasavceva., D. „Darba aizsardzības aktuālās problēmas un risinājumi poligrāfijas uzņēmumā”: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītājs Lektors, Mg. DA., Bartušauskis J.- Rīga: RTU, 2019.- 75 lpp.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzība, poligrāfija, grāmatu iesiešana, riski, ergonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā Labor protection, polygraphy, bookbinding, risks, ergonomics
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2019 15:36:24