Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazumtirdzniecības uzņēmumu attīstības novērtējums Latvijā
Nosaukums angļu valodā Assessment of Retail Companies Development in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents N. Balabka, docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba autors: Demija Tijāre Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Asoc. profesore, Dr. oec. Jana Eriņa Bakalaura darba temats: Mazumtirdzniecības uzņēmumu attīstības novērtējums Latvijā Bakalaura darbā rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījuma daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 35 attēli un 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 30 avoti: 15 avoti angļu valodā un 15 latviešu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izanalizējot zinātniskās literatūras un citus informācijas avotus par mazumtirdzniecības uzņēmumu attīstības tendencēm, uzsvaru liekot uz apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmumiem, tika izzināti tādi svarīgākie apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmumu izveides priekšnosacījumi kā mazumtirdzniecības uzņēmumu formāta izvēle, mazumtirdzniecības uzņēmumu īpašības un mazumtirdzniecības uzņēmumu ietekmējošie faktori. Tika saņemts Latvijas iedzīvotāju un apģērbu mazumtirgotāju viedoklis par jauna apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmuma izveidi Latvijā. Tika saņemta apģērbu mazumtirgotāju pieredze par grūtībām un ieguvumiem, veicot apģērbu mazumtirdzniecību Latvijā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais saraksts: Tijāre, D. (2019). Mazumtirdzniecības uzņēmumu attīstības novērtējums Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 60 lpp.
Atslēgas vārdi Mazumtirdzniecība, mazumtirdzniecības nozare, mazumtirdzniecības uzņēmumu attīstība, apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmumu attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Retail, retail industry, retail businesses development, clothing retail businesses development
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2019 14:32:32