Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Riska pārvaldība būvniecības nozarē
Nosaukums angļu valodā Risk management in construction industry
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Edgars Pudzis
Recenzents Gita Actiņa
Anotācija Maģistra darba “Riska vadība būvniecības nozarē” mērķi ir apkopot dažādus riskus, balstoties uz komunikāciju rezultātiem un būvniecības uzņēmumu gadījumu izpēti Latvijā. Darba mērķis ir atklāt riska faktorus, kas ietekmē būvniecības projektus Latvijā, kas saistīti gan ar dzīvojamo, gan komerciālo ēku būvniecību Latvijā. Darba hipotēze, kas ir pierādīta: ne katram no riska segmentiem ir vienāda ietekme būvniecības nozarē. Darbā ir trīs nodaļas: analītiskā, teorētiskā un praktiskā. Analītiskajā daļā autore sniedz ieskatu Latvijas būvniecības nozarē, tās attīstībā, kā arī risku būtībā - no atklāšanas līdz reaģēšanai. Teorētiskajā nodaļā autore iepazīstina ar riska pārvaldību būvniecībā, kā arī iepazīstina ar būvprojektu ideju un tā dzīves cikla koncepciju, identificē risku veidus būvniecībā, riska uzraudzības un riska ietekmes novērtēšanas metodes būvniecībā rūpniecības, kā arī riska reakcijas stratēģijas būvniecības projektos. Visbeidzot, praktiskajā daļā autore iepazīstina ar faktoru analīzes rezultātiem dažādās jomās atbilstoši otrajā nodaļā aprakstītajiem veidiem un apkopo atklājumus. Darbā sniegts pamats turpmākai riska pārvaldības analīzei dažādu veidu Latvijas būvprojektos, kā arī radīta iespēja gūt sākotnēju ieskatu par galvenajiem riskiem Latvijas būvniecības nozarē. Darbs sastāv no 99 lappusem, 12 tabulam, 9 attēliem, 92 literatūras avotiem un 3 pielikumiem.
Atslēgas vārdi celtniecības riski, būvniecības industrija, riska pārvaldība, riska segmentācija
Atslēgas vārdi angļu valodā construction risks, construction industry, risk management, risk segmentation
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 27.12.2019 15:00:38