Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Zibmaksājumu attīstību noteicošie faktori un to ietekme uz iedzīvotāju paradumiem Eiropā
Nosaukums angļu valodā Factors Determining the Development of Instant Payments and their Impact on Habits of Residents in Europe
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Inna Dovladbekova
Recenzents Asoc.prof. J.Eriņa
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Zibmaksājumu attīstību noteicošie faktori un to ietekme uz iedzīvotāju paradumiem Eiropā”. Pētījumu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes, Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras maģistra akadēmisko studiju programmas „Ekonomika” studente Beāte Krauze. Darba zinātniskā vadītāja ir prof. Dr. oec. Inna Dovladbekova. Kopš 2018. gada novembra beigām Eiropā notiek strauja zibmaksājumu servisa ieviešana – pāreja uz jaunākajām informācijas tehnoloģijām balstītu inovatīvu maksājumu sistēmu. Teorētiskajā daļā apskatīta maksājumu sistēmu nozīme un infrastruktūra, izpētīta zibmaksājumu darbības shēma. Veicot zibmaksājumu ieviešanas un izmantošanas prakses analīzi Apvienotajā Karalistē, Zviedrijā un Dānijā, kur reālā laika maksājumi jau tiek izmantoti ikdienā, definēti iedzīvotāju paradumi maksājumu izmantošanā. Analītiskajā daļā apkopoti un analizēti tādi zibmaksājumu attīstību noteicošie faktori, kā jaunu elektroniskās naudas emisijas risinājumu pieaugošā konkurence, inovatīvu norēķinu sistēmu izveide, virtuālo valūtu ietekme, maksājumu pakalpojumu regulēšana Eiropas mērogā un finanšu tehnoloģiju globalizācija. Tiek apskatītas elektroniskās un mobilās komercijas straujās attīstības iespējas un jaunie maksājumu pakalpojumi – maksājumu iniciēšanas un kontu informācijas pakalpojums, kā arī maksājuma pieprasījums. Praktiskajā daļā analizēta maksājumu sistēmu attīstība un veikta iedzīvotāju paradumu analīze, apkopojot aptaujā iegūtos datus, pamatojoties uz respondentu profilu, sniegtajām atbildēm un faktoru analīzi. Darba praktiskā vērtība ir iedzīvotāju paradumu sagaidāmo izmaiņu raksturojums, ieviešot zibmaksājumu infrastruktūru Eiropas mērogā. Darba beigās apkopoti secinājumi uz izvirzīti priekšlikumi. Maksājumu pakalpojumu regulas un direktīvas Eiropas Savienības līmenī veicina spēcīgāku tirgus integrāciju un zibmaksājumu pieejamību, ko nodrošina inovatīvu maksājumu risinājumu standartizācija, harmonizācija un spēja sadarboties Eiropas mērogā. Darba apjoms (neskaitot pielikumus) ir 93 lappuses, kas sastāv no 3 nodaļām, 15 apakšnodaļām un 4 pielikumiem (kopā 114 lappuses). Darbā ievietoti 35 attēli un 11 tabulas.
Atslēgas vārdi maksājumu sistēmas, zibmaksājumi, Latvijas Banka, Eiropas Centrālā banka, Eirosistēma, RT1, TIPS, pārskatītā Maksājumu pakalpojumu direktīva
Atslēgas vārdi angļu valodā Payment Systems, Instant payments, The Bank of Latvia, European Central Bank, The Eurosystem, RT1, TIPS, Revised Payment Services Directive
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2019 23:55:10