Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu analīze un pilnveide SIA "Medrego"
Nosaukums angļu valodā "Process Analysis and Improvement in "Medrego" Ltd"
Autors Veronika Prilucka
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Anita Straujuma
Recenzents Mg.sc.soc., Irina Degtjarjova
Anotācija Prilucka V. (2019). Procesu analīze un pilnveide SIA “Medrego”: Bakalaura darbs. Vadītāja Dr. Oec. A. Straujuma. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63. lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 9 tabulas, 4 formulas. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 2 avoti latviešu valodā un 14 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir izprast klientu piesaistes, pārdošanas un loģistikas procesu plūsmu un vadību uzņēmumā SIA “Medrego”, analizējot šo procesu vājākos posmus un izstrādājot procesu efektivitātes paaugstināšanas plānu, kā arī izveidojot procesu plūsmas kartes. Pirmajā darba daļā darba autore aplūkoja kvalitātes un procesu vadības nozīmi uzņēmumā, kā arī procesu vadības teorijas un tādas to novērtēšanas metodes, kā FMEA analīze un cēloņu un seku grafiskā analīze. Otrajā darba daļā darba autore aplūkoja uzņēmuma SIA “Medrego” darbību, aprakstot un analizējot uzņēmuma pamata procesus, organizatorisko struktūru, darbinieku atbildības un pienākumus. Tika veikta padziļināta analīze ar pirmajā daļā aprakstīto kvalitātes instrumentu palīdzību tādiem uzņēmuma pamatprocesiem, kā klientu piesaistes un pārdošanas process un loģistikas process. Darba trešajā daļā, pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem un secinājumiem, darba autore izstrādāja procesu pilnveides priekšlikumus, ierosinot to realizācijas plānu un pamatojot to ieviešanas ekonomisko ieguvumu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi - būtiskākās problēmas uzņēmuma procesu vadībā ir nepilnīga informācijas plūsmas vadība un krājumu kontroles vadības neesamība. Klientu piesaistes un pārdošanas procesa pilnveidei tika izvirzīts priekšlikums uzņēmumā atbilstošu informācijas reģistrēšanas, uzglabāšanas un analīzes veidu, jeb CRM klientu attiecību vadības sistēmu. Loģistikas procesa pilnveidei veikt krājumu uzskaiti, noteikt minimālo krājumu apjomu un noteikt krājumu vadības procesa atbildības.
Atslēgas vārdi Procesu analīze un pilnveide, uzņēmuma galveno darbības procesu efektivitātes paaugstināšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Process analysis and improvement, main process improvement possibilities
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 17:10:59