Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātu ietekmes uz tā attīstību novērtēšana"
Nosaukums angļu valodā "Assessment of Impact of Company’s Company Performance on its Development"
Autors Sintija Lībenzone
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Kristīne Gorbunova, docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Sintija Lībenzone Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: lektore, Mg.oec. Inga Eriņa Bakalaura darba temats: Uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātu ietekme uz tā attīstību novērtēšana Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 57 lappuses, tajā iekļauti 14 attēli, 9 tabulas, 17 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 avoti latviešu, 3 angļu un 3 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie secinājumi: laika periodā no 2015. gada līdz 2017. gadam samazinājies uzņēmuma neto apgrozījums un peļņa, kaut arī uzņēmumam pietiek naudas līdzekļu īstermiņa saistību segšanai, tomēr uzņēmums strādā nerentabli, neefektīvi izmanto savus līdzekļus. Uzņēmuma bankrota iespējamība nav augsta, tomēr regulāri būtu nepieciešams veikt finanšu stabilitātes analīzi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lībenzone, S. (2019). Uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātu ietekme uz tā attīstību novērtēšana. Bakalaura darbs. Rīga: Rīgas tehniskā universitāte. 57 lpp.
Atslēgas vārdi Finanšu koeficenti, Bankrota analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Financial ratios, Bankruptcy analysis
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2019 13:32:17