Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Problēmas un un iespējamie risinājumi būvniecības procesā
Nosaukums angļu valodā Problems and possible solutions in construction process
Autors Andris Kozinda
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Jānis Uzulēns
Recenzents Ņikita Kočanovs
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Problēmas un iespējamie risinājumi būvniecības procesā” Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, izteiktajiem secinājumiem un priekšlikumiem. Darba analītiskajā daļā tiek noteikti un izanalizēti galvenie būvniecības nozares rādītāji un būvniecības process Latvijā. Padziļināti tiek pētīt būvniecības procesa būvdarbu stadijas raksturojums, kā arī tā kontrole Latvijā. Pamatojoties uz veikto analīzi iepriekšējā daļā, teorētiskajā daļā tiek ietverti galvenie teorētiskie aspekti saistībā ar būvniecības procesu un būvdarbu stadijas raksturojumu. Tiek noteikti galvenie terminu skaidrojumi. Darbā tiek identificētas galvenās juridiskā rakstura problēmas saistībā ar uzraudzību būvniecības laikā. Tiek pētīts un analizēts būvniecības līgums, noteiktas galvenās sastāvdaļas un konstatētās nepilnības. Attiecībā uz būvniecības nozares regulējumu tiek noteikti un analizēti galvenie normatīvie akti, likumi un noteikumi. Ņemot vērā tēmas ierobežojumus saistībā ar būvdarbiem, tiek noteikti teorētiskie aspekti saistībā ar būvniecības projekta īstenošanas metodēm, kā arī teorētiski aprakstīta būvniecības informācijas sistēmas darbība (BIS). Praktiskajā daļā tiek aprakstītas identificētās problēmas iepriekšējās nodaļās. Tiek veikta identificēto problēmu analīze, piedāvāti iespējamie risinājumi. Praktiskajā daļā tiek noteikts atbildības sadalījums būvniecības procesā, kā arī tiek identificēta ārvalstu pieeja būvniecības procesa regulējumā. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem tiek izteikti darba autora secinājumi un piedāvāti priekšlikumi problēmu risināšanā. Maģistra darba apjoms ir 82 lapas, ko veido ievads, 3 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbā iekļautas 8 tabulas, 17 attēli, un 42 izmantotie literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Būvniecības process, būvdarbu posms, būvuzraudzība, būvnormatīvi, būvniecības līgums, FIDIC līgumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction process, construction stage, construction supervision, building standards, construction contract, FIDIC contracts
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2019 10:02:27