Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Krājumu optimizēšana un nodokļu piemērošana noliktavā”
Nosaukums angļu valodā “Resource Optimization and Tax Application in a Warehouse”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Vaira Gromule, A/S “Starptautiskā Rīgas Autoosta” valdes pr-ja, Dr.sc.ing.
Anotācija Maģistra darbs tēma ir „Krājumu optimizēšana un nodokļu piemērošana noliktavā”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un novērtēt krājumu optimizēšanas un nodokļu piemērošanas procesus uzņēmumā EKL SIA un tā noliktavā, kā arī secinājumu un priekšlikumu izstrādāšana krājumu optimizēšanas un nodokļu piemērošanas procesu uzlabošanai. Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: izpētīt uzņēmuma noliktavas krājumu organizēšanas īpatnības, piedāvāt priekšlikumus krājumu uzskaites uzlabošanai un novērtēt tās ietekmi uz nodokļu maksājumiem uzņēmumā. Pētījuma aktualitāte: nepārdomāti un neatbilstoši krājumi, nespēj nodrošināt pilnvērtīgu ražošanas un pārdošanas procesu, kas būtiski ietekmē uzņēmuma dzīvot spēju un rentabilitāti. Ja krājumi netiek pakārtoti konkrētā uzņēmuma darbības principiem, tad tas var nopietni ietekmēt uzņēmuma attīstību, jo tiks tērēti ārkārtīgi lieli līdzekļi, lai glabātu neatbilstošo krājumu vai gluži pretēji tiks tērēti ārkārtīgi daudz līdzekļi, lai sagādātu trūkstošo krājumu. Krājumu organizēšana atsaucas arī uz nodokļu maksājumiem. Pētījuma metodes: vispārzinātniskā metode, kas ietver monogrāfisko jeb aprakstošo metodi analizējot teorētisko literatūru; matemātiski statistiskā metode, kas ietver dažādu datu salīdzināšanu un vērtību aprēķināšanu. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Sasniegtie rezultāti: ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi veiksmīgākai krājuma optimizēšanai un nodokļu piemērošanai uzņēmuma EKL SIA noliktavā. Maģistra darba apjoms 85 lappuses. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās analīzes, situācijas izpētes daļas, pētījuma rezultātu daļas, secinājumu un priekšlikumu daļas, kā arī no izmantotās literatūras un avotu saraksta. Darbs satur 21 tabulu, 9 attēlus, 41 izmantotās literatūras un informācijas avotus.
Atslēgas vārdi krājumi, nodokļi
Atslēgas vārdi angļu valodā taxes
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2019 13:19:14