Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Biroja ēka Skanstes ielā 52, Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Office building on Skanstes street 52, Riga"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Raivo Kalderauskis
Recenzents Pauls Ragainis
Anotācija Diplomdarbs sastāv no divām daļām: pētnieciskās daļas un inženierprojekta. Pētnieciskās daļas mērķis ir veikt laika plānošanas metožu analīzi un uz atrašanās vietu balstīta laika grafika izstrādi. Darba ietvaros tika veikta informācijas materiālu analīze par projektu vadību un dažādām laika plānošanas metodēm, padziļināta izpēte par laika plānošanas metodi, kas balstīta uz atrašanās vietu un tās salīdzinājums ar nozarē plaši pielietoto kritiskā ceļa metodi, uz atrašanās vietu balstīta laika grafika praktiskais pielietojums. Inženierprojekta daļā tika izstrādāts biroja ēkas projekts, kas atrodas Skanstes ielā 52, Rīgā. Ēkas kopējā platība ir 8 398 m2, apbūves laukums 1 396 m2, maksimālais augstums 21,40 m. Kopā paredzēti 6 virszemes stāvi un 1 pagrabstāvs. Lielākoties ēkā tiek paredzētas biroja platības ar sapulču telpām, ēkas 1. stāvā tiks izvietota publiska kafejnīca. Ēkas konstruktīvo shēmu veido monolītās dzelzsbetona kolonnas, monolītā dzelzsbetona starpstāvu pārsegumi, tērauda sijas jumta daļā, vietās, kur izvietotas jumta inženieriekārtas paredzēts dzelzsbetona pārsegums. Pamati veidoti no pāļiem. Inženierprojektā tiek aprakstīta vispārīga informācija par ēku, inženierkomunikāciju risinājumi, būvkonstrukciju aprēķins, būvdarbu tehnoloģijas un darba drošības apraksts kā arī veikts objekta ekonomiskais pamatojums. Izstrādāti 10 rasējumi uz A1 formāta lapām. Darbā ir iekļautas 16 nodaļas, 153 lapas puse, 50 attēli un 34 tabulas.
Atslēgas vārdi Uz atrašanās vietu balstīta laika plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Location based scheduling
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2019 22:30:54