Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Klimata pārmaiņu ietekme uz apdrošināšanas tirgu.
Nosaukums angļu valodā Impact of Climate Change on the Insurance Market.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents A. Mihņenoka
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Shokhrukh Turaev Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesore, Dr.oec. Jana Eriņa Bakalaura darba nosaukums: Klimata pārmaiņu ietekme uz apdrošināšanas tirgu Rakstīts bakalaura darbs: angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā ir iekļauti 10 attēli un 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 54 avoti angļu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes avotus. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Bakalaura darba galvenais rezultāts: darba mērķis ir novērtēt klimata pārmaiņu ietekmi uz apdrošināšanas tirgu. Teorētiskajā daļā autors identificēja pašreizējās klimata tendences, apdrošināšanas nozari un dažādas metodes. Pētījumu daļā autors analizēja klimata pārmaiņu ietekmi uz apdrošināšanas tirgu, izmantojot dažādas metodes, piemēram, finanšu analīzi, aptaujas, intervijas un citas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Turaev, S. (2019). Klimata pārmaiņu ietekme uz apdrošināšanas sektoru. Bakalaura darbs/ S. Turaev, J. Eriņa. - Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana". 76 lpp.
Atslēgas vārdi klimata izmaiņas, apdrošināšana, finanses, risks, tirgus, siltumnīcefekta gāze
Atslēgas vārdi angļu valodā climate change, insurance, financial, risk, market, greenhouse gas
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2019 16:11:50