Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Ūdens patēriņa uzskaites pilnveidošana nekustamā īpašuma pārvaldībā
Nosaukums angļu valodā Development of water consumption tracking in real estate management
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Raja Kočanova
Recenzents Antra Kundziņa
Anotācija Bakalaura darba nosaukums: Ūdens patēriņa uzskaites pilnveidošana nekustamā īpašuma pārvaldībā. Bakalaura darbā ir apskatīta problēma: uzņēmums SIA “Jūrmalas namsaimnieks” aktīvi uzlabo esošas sistēmas, lai minimizētu ūdens zudumus, kā rezultātā ir nepieciešami jauni esošo problēmu risinājumi, piemēram, jaunu ūdens skaitītāju uzstādīšana. Izvēlētās tēmas aktualitāti nosaka tas, ka darba autore ir interesējusies par doto tēmu, kā arī aizvien grūtāk ir īstenot kontroles pasākumus, paplašinoties uzņēmuma darbībai, kā arī paplašinoties objektu skaitam, kurus apsaimnieko uzņēmums. Rodas ūdens zudumi, kurus sedz iedzīvotāji, kas savukārt sekmē namu parādu veidošanos gadījumā, ja iedzīvotāji nevar segt izdevumus. Darba mērķis: izpētīt C klases ūdens skaitītāju efektivitāti ūdens zudumu problēmas risināšanā. Hipotēze: C klases ūdens skaitītāji ir efektīvs ūdens zudumu problēmas risinājums. Pētījuma objekts: SIA “Jūrmalas namsaimnieks” Pētījuma priekšmets: C klases ūdens skaitītāju efektivitāte Bakalaura darba uzdevumi: 1. Analizēt un raksturot uzņēmuma “Jūrmalas namsaimnieks” darbību, iekšējo vidi, īstenotos mērķus un uzdevumus, sniegtos pakalpojumus. 2. Izvērtēt ūdens piegādes iespējas Jūrmalā. 3. Noskaidrot ūdens skaitītāju tipus un veidus, ūdens zudumu rašanās cēloņus. 4. Veikt praktisku pētījumu. 5. Veikt secinājumus un ierosināt priekšlikumus. Tika izmantotas vairākas metodes, t.s.: • Teorētiskā analīze; • Empīriskā metode (anketēšana); • Tabulārais un shematiskais datu attēlojums; • Kontentanalīze. Kopējais apjoms ir 62 lapaspuses, darbā iekļautas 14 tabulas un 23 attēli. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no 23 avotiem.
Atslēgas vārdi skaititāji, ūdens, ūdens uzskaite.
Atslēgas vārdi angļu valodā water meters, water, water tracking.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2019 13:43:55