Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums ,,Digitālā mārketinga stratēģija Latvijas dizaina nozares mazo uzņēmumu produktu eksportam uz Baltijas valstīm”
Nosaukums angļu valodā ,,Digital marketing strategy for Latvian small size businesses in the design industry to export products to the Baltic States”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Renāte Cāne
Recenzents RTU SESTEL katedras starptautisko projektu vadītāja A.Batenko
Anotācija Bakalaura darba autore Maija Jansone izstrādāja darbu, kura temats ir “digitālā mārketinga stratēģija Latvijas dizaina nozares mazo uzņēmumu produktu eksportam uz Baltijas valstīm”. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt situāciju Baltijas tirgū un analizēt Latvijas dizaina nozares mazos uzņēmumus, lai izstrādātu digitālā mārketinga stratēģiju uzņēmumu produktu eksportam. Darba pirmajā daļā tiek aprakstīta digitālā mārketinga vēsture, digitālā mārketinga veidi, kanāli, instrumenti un to raksturojums. Tiek definēti galvenie galvenie kritēriji stratēģijas izstrādei, novērtēts stratēģijas izstrādes process un analizētas digitālā mārketinga īpatnības starptautiskajā vidē, novērtējot dažādus starptautiskos stratēģiju veidus. Otrajā daļā tiek raksturots produktu dizaina jēdziens, analizēti 3 Latvijas produktu dizaina nozares uzņēmumi, to digitalā mārketinga aktivitātes un ekonomiskie rādītāji. Tiek analizēti konkurentu uzņēmumi Igaunijā un Lietuvā un digitālā mārketinga paradumi šajās valstīs. Trešajā daļā tiek veidota digitālā mārketinga stratēģija Latvijas dizaina nozares produktu uzņēmumiem uz Baltijas valstīm, izstrādāts komunikācijas plāns un veikti ekonomiskie aprēķini – plānotās kanālu un instrumentu izmaksas stratēģijas realizēšanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 pamatdaļām, tā apjoms ir 72 lappuses (bez bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem). Tajā ir iekļauti 22 attēli, 10 tabulas, 1 formula un 8 pielikumi uz 17 lpp. Darbā ir izmantotas 55 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi digitālais mārketings, produktu dizains, stratēģijas izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā digital marketing, product design, strategy development
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 12:21:30