Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums ,,Farmaceitisko produktu pārvadājumu organizēšanas optimizācija”
Nosaukums angļu valodā ,,Optimization of organization of transportation of pharmaceutical products”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Alla Starčenko
Recenzents ,,HansaMatrix” AS Stratēģisko iepirkumu vadītāja D.Junusova
Anotācija Bakalaura darba autore Marta Mikosa-Gē izstrādāja darbu, kura temats ir “Farmaceitisko produktu pārvadājumu organizēšanas optimizācija”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt rekomendācijas farmaceitisko produktu pārvadājumu organizēšanas pilnveidošanai. Darba pirmajā daļā autore pārskata farmaceitisko produktu piegādes ķēdes struktūru, koncentrējoties uz gaisa kravu transporta veidu. Analizēta starptautisko aviopārvadājumu nozares un tās “pharma sektora” statistika. Tika novērtēta vispārējā situācija nozarē, kā arī galvenie ietekmējošie regulējumi starptautiskā līmenī. Tika aprakstīti galvenie gaisa kravu pārvadājumu procesi un pārskatītas piegādes ķēdes dalībnieku lomas. Otrajā darba daļā autore analizē ietekmējošos faktorus, kas pārvadājuma laikā rada kravu bojājumus. Tika konstatēts, ka vairums farmaceitisko produktu gaisa pārvadājumu ķēdes problēmu izraisa temperatūras novirzes, kā rezultātā kravas daļēji vai pilnīgi tiek bojātas. Trešā daļā tiek salīdzina temperatūras uzraudzības sistēmu izmantošanas priekšrocības - tirgū ir atklāti sistēmu divi veidi. Priekšlikums ir izteikts un pamatots attiecībā uz vidējas un lielas vērtības farmaceitiskajiem produktiem, lai organizētu gaisa pārvadājumus ar temperatūras kontroli, izmantojot GPS risinājumus un reālā laika informācijas izplatīšanu. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 68 lappuses. Tajā ir iekļauti 6 attēli, 7 tabulas un 18 pielikumi uz 14 lpp. Darbā izmantotas 43 bibliogrāfiskā saraksta vienībām.
Atslēgas vārdi Farmācija, gaisa kravu pārvadājumi, temperatūras jutīgās kravas, temperatūras novirzes, kravu bojājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Pharma, air freight, temperature sensitive cargo, temperature excursions, cargo damage
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 18:58:28