Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Kalnu biotopa dzīvnieku ekspozīciju komplekss
Nosaukums angļu valodā Exhibit Complex of Mountain Animals Habitat
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Edgars Bondars
Recenzents Arh. I. Miķelsone
Anotācija Maģistra darba “ Zooloģisko dārzu dzīvnieku un apmeklētāju vides sintēze autore ir Alise Leite .Darba mērķis ir noteikt arhitektoniskos un vides elementu projektēšanas principus apmeklētāju un zooloģisko dārzu dzīvnieku vides sintēzei atbilstoši dzīvnieku labklājības vajadzībām. Maģistra darbu veido: ievads, trīs galvenās nodaļas un secinājumi: Galvenās nodaļas: 1.Zooloģisko dārzu projektēšana; 2. Apmeklētāju izglītojošas pieredzes nodrošināšana zooloģisko dārzu vidē; 3. Apmeklētāju un dzīvnieku mijiedarbība zooloģisko dārzu vidē. Darba rezultātā ir apkopota informācija par zooloģisko dārzu attīstības vēsturi, izanalizēti esošo pasaules zooloģisko dārzu vides un apmeklētāju vides risinājumi, apkopota un izanalizēta līdz šim pētītā informācija par dzīvniekiem labvēlīgas vides projektēšanu zooloģiskajos dārzos, intervēts zooloģiskā dārza dzīvnieku kolekcijas pārzinis, apkopota un analizēta informācija par zooloģisko dārzu nākotnes perspektīvām vides aizsardzības kontekstā un veikta Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza novērtējošā apmeklētāju uzvedības analīze. Apkopotā un analizētā informācija tika izmantota, lai veiktu analītiski pamatotus secinājumus, kur noteikti arhitektoniskie un vides elementu projektēšanas principi apmeklētāju un zooloģisko dārzu dzīvnieku vides sintēzei atbilstoši dzīvnieku labklājības vajadzībām. Secinājumi tika izmantoti studiju diplomprojekta izstrādē. Diplomprojekta koncepcijā tiek paredzēts uzlabot un attīstīt degradēto Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza vidi un infrastruktūru, veikt jaunu dzīvnieku ekspozīciju izbūvi atbilstoši Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģijai, un apmeklētāju komfortam, to papildinot ar Kalnu biotopu dzīvnieku ekspozīciju kompleksu, izstrādājot labiekārtojuma konceptu, papildus sniedzot jaunas rekreācijas un izglītojošas funkcijas apmeklētājiem. Diplomprojekta mērķis ir piesaistīt sabiedrības uzmanību klimatu pārmaiņu un cilvēku negatīvās darbības ietekmes sekām uz planētas biotopu, veicinot Latvijas sabiedrības izglītošanu. Maģistra darba apjoms ir 94 lappuses, ieskaitot 25 attēlus un 2 pielikumus. Pielikumā ir 1 intervija ar jautājumiem un atbildēm, studiju diplomprojekta grafiskās daļas samazināta A3 formāta 3 planšetes. Darba izstrādē tika izmantoti 83 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Zooloģisko dārzu dzīvnieku un apmeklētāju vides sintēze, kalnu biotopu dzīvnieku ekspozīciju komplekss
Atslēgas vārdi angļu valodā Environmental Synthesis of Zoo Animals and Visitors, Exhibit Complex of Mountain Animals Habitat
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 08.12.2019 21:10:08