Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Transfērcenu politikas izstrāde starptautiskajai uzņēmumu grupai
Nosaukums angļu valodā The development of transfer pricing policy for an international group
Autors Junita Āriņa
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Guna Ciemleja
Recenzents Pētnieks Tālis Laizāns, RTU UIVI
Anotācija Bakalaura darba autors: Junita Āriņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Asoc. prof, Dr.oec. Guna Ciemleja Bakalaura darba temats: Transfertcenu politikas izstrāde starptautiskai uzņēmumu grupai. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas – analītiskā, pētījuma un aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp, tajā iekļauti 23 attēli, 22 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 avoti angļu valodā un 31 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Noteikta transfertcenu dokumentācijas nepieciešamība. Izmantojot Amadeus datu bāzi, pētījuma daļā veikta salīdzināmo uzņēmumu identificēšana, lai noteiktu kontrolēto darījumu tirgus vērtību. Izstrādāta vietējās nozīmes transfertcenu dokumentācija uzņēmumam SIA “A”. Konsultējoties ar nodokļu eksperti, izvērtēta uzņēmuma nepieciešamība slēgt iepriekšēju vienošanos ar nodokļu administrāciju. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Āriņa, J. (2019). Transfertcenu politikas izstrāde starptautiskai uzņēmumu grupai. Bakalaura darbs/ J. Āriņa, G. Ciemleja.- Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 68 lpp.
Atslēgas vārdi Transfertcenas, salīdzinošā analīze, saistītie uzņēmumi, iepriekšēja vienošanās
Atslēgas vārdi angļu valodā Transfer pricing, comparability analysis, associated enterprises, advance pricing agreement
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2019 15:43:40