Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Naftas produktu aprite un drošība akcīzes preču noliktavā – problēmas un to risinājumi”
Nosaukums angļu valodā “Circulation of Petroleum Products and Tax Warehouse Safety – Challenges and Solutions”
Autors Aleksandrs Dedels
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Mūsdienās sabiedrība ir pilnībā atkarīgā no naftas, naftas produktu un ķīmisko vielu industrijas. Tā ir plašā joma, kas sevī ietver visu, sākot no ražošanas sektora, līdz pat sadzīvei. Loģistikā drošības garantēšana riskantos, sarežģītos un ar investīcijām saistītos procesos uzliek augstās prasības projektēšanai, ikdienas darbībām, aprīkojuma kontrolei, kā arī darbinieku zināšanu un pieredzes līmenim. Mūsdienās neviens nevar atļauties noplūdi vai avārijas, kas var nodarīt kaitējumu dabai, uzņēmuma darbībai vai tēlam. Valsts ietvaros naftas produktu aprite ir ļoti svarīgs process arī no nodokļu iekasēšanas puses, jo akcīzes preču pārvietošana un izlaišana tirgū nodrošina aptuveni desmito daļu no valsts budžeta, pārsvarā ar ieņēmumiem no naftas produktiem. Bakalaura darba mērķis ir iedziļināties mūsdienas naftas produktu apritē un analizējot to, identificēt un novērtēt attiecīgus draudus, kā arī apskatīt atlikto nodokļa maksāšanas procesu, risinājumus mūsdienās un iespējamo uzlabošanu nākotnē. Bakalaura darba uzdevums ir konkrēti, soli pa solim izanalizēt akcīzes nodokļu procesa piemērošanu, naftas produktu apriti uzņēmuma ietvaros, noteikt visus iespējamus riskus, to varbūtību un iespējamās sekas, noskaidrot riska vadību un risinājumus, un izstrādāt konkrētas idejas uzlabošanai un stabilitātei drošības jautājumos naftas produktu pieņemšanās , uzglabāšanas un nodošanās brīža. Problēma, kura tiek atspoguļota darbā, iekļauj gan naftas produktu aprites un drošības pasākumu īstenošanu ar ierobežojamiem līdzekļiem un konkrētiem prasībām, gan arī katra procesa trūkumus, kuri radās praksē un nav atrisināti šobrīd un rada konkrētus draudus uzņēmuma personālam un teritorijai, kā arī ienākuma zudumus. Līdz ar to infrastruktūra rada papildus riskus jo ir novecojusies un nav savienojama ar jaunākiem loģistikas un drošības risinājumiem. Bakalaura darbs sastāv no 50 lapaspusēm, 3 nodaļām, 8 apakšnodaļām un 3 pielikumiem. Bakalaura darbs iekļauj sevī 7 tabulas un 17 attēlus. Darba tapšanā tika izmantoti 24 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Naftas produktu aprite, akcīzes nodoklis, drošība
Atslēgas vārdi angļu valodā Oil product movement, excise tax, security
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2019 22:30:52