Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būvniecības informācijas modelēšanas (BIM) ieviešana publiskās institūcijās
Nosaukums angļu valodā Implementing building information modelling (BIM) in public institutions
Autors Gusts Sproģis
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Ņikita Kočanovs
Anotācija Sproģis G. 2018. „Būvniecības informācijas modelēšanas (BIM) ieviešana publiskās institūcijās”. Maģistra darbs. Rīga, Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un Vadības fakultāte, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts, 106 lpp. Maģistra darbā analizēts viens no būvniecības digitalizācijas rīkiem – būvniecības informācijas modelēšana (BIM). Darbā tika pētīts BIM process un tā ieviešanas iespējas publiskajos iepirkumos, izstrādājot konkrētas prasības, kādas pasūtītājam būtu jāizvirza gan būvprojekta izstrādes, gan būvdarbu veikšanas iepirkumā, lai būvprojekts tiktu izstrādāts izmantojot BIM procesus un principus, kā arī to būtu iespējams lietderīgi izmantot arī būves apsaimniekošanā un uzturēšanā. Veiktais pētījums ļauj secināt, ka pasūtītajam publiskajā iepirkumā pietiek izvirzīt tikai dažas prasības, lai būvprojekta izstrāde tiktu veikta izmantojot BIM procesus un principus. Kā arī visas nepieciešamās tehnoloģijas būvniecības digitalizācijai un BIM ieviešanai jau ir pieejamas, bet pietrūkst kompetences un prasmes strādāt ar šīm tehnoloģijām ievērojami labāku rezultātu sasniegšanai. Līdz ar to būvniecības digitalizācijā un BIM ieviešanā galvenais uzsvars ir jāliek tieši uz šo kompetenču un prasmju apgūšanu gan būvniecības pasūtītājiem, gan izpildītājiem. Darba kopējais apjoms ir 106 lappuses. Darbs ietver 36 attēlus, 11 tabulas un 1 pielikumu.
Atslēgas vārdi BIM, būvniecības informācijas modelēšana, publiskie iepirkumi, būvprojekts, būves dzīves cikls
Atslēgas vārdi angļu valodā BIM, building information modelling, public procurement, construction design, building life cycle
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2019 12:42:41