Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Kredīta starpnieku attīstības iespējas un ierobežojumi Baltijas valstīs"
Nosaukums angļu valodā "Development Opportunities and Restrictions for Payday Loan Intermediaries in Baltic Countries"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Konstantins Kozlovskis
Recenzents Jūlija Bistrova, docents, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darbā tiek pētīti riski, kas pastāv kredīta starpniecības nozarē Baltijas valstīs. Darbs sastāv no ievada, 3 pamatdaļām – teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās – secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Teorētiskajā daļas sākumā ir apskatīts kredīta starpniecības jēdziens un normatīvais regulējums katrā no Baltijas valstīm. Tad ir aplūkota pastāvošā konkurence nozarē un detalizēti izanalizēta statistika par aizdevumu apmēru, procentu likmēm un kavējumiem. Tālāk ir izanalizēta visu iesaistīto tirgus dalībnieku savstarpējā mijiedarbība. Nodaļas noslēgumā, balstoties uz zinātniskās literatūras analīzi un jau apskatīto informāciju, ir noskaidroti 12 būtiskākie riski kredīta starpniecības nozarei, kas sadalīti 3 lielākās risku grupās pa 4 riskiem katrā no tām: normatīvā regulējuma risku grupa, ar klientiem saistīto risku grupa un uzņēmumu iekšējo risku grupa. Metodoloģijas daļa iesākumā apraksta kā izstrādājama aptaujas anketa, lai tās rezultātus varētu apstrādāt ar analītiski hierarhiskā procesa metodi. Tālāk tiek izskaidrota pati analītiskie hierarhiskā procesa metodoloģija: kā veicami rezultātu aprēķini un interpretējami iegūtie rezultāti. Empīriskā daļa pastāsta par veikto pētījumu, aptaujāto ekspertu grupu un iegūtajiem rezultātiem. Pētījuma rezultātā tika noskaidrots, ka ekspertu grupas ieskatā pati nozīmīgākā risku grupa kredīta starpniecības nozarei Baltijas valstīs ir normatīvā regulējuma risku grupa. Savukārt no šīs risku grupas pats nozīmīgākais apakšrisks ir procentu likmju ierobežošanas risks. Nākamā nozīmīgākā risku grupa ir ar klientiem saistīto risku grupa, kuras būtiskākais apakšrisks ir kavēto kredītu risks. Kā trešā nozīmīgākā ekspertu vērtējumā ir uzņēmumu iekšējo risku grupa. Šīs risku grupas nozīmīgākais apakšrisks ir klientu nepietiekamas izvērtēšanas risks.
Atslēgas vārdi kredīta starpnieki, ātrie kredīti, riski, Baltijas valstis
Atslēgas vārdi angļu valodā payday loans, consumer lending, risks, Baltic countries
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2019 22:13:39